bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Relacja z Koncertu Inauguracyjnego!!!


Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z Koncert Inauguracyjnego podsumowującego realizację operacji pt. „ ECHO PODHALA – Z MUZYKĄ PRZEZ POKOLENIA”, który odbył się 27 lipca 2019 w sali Kina KLAPS w budynku OSP ul. Łososińska 23.

 

To kolejne działanie realizowane w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian operacji pn. ”Echo Podhala - z muzyką przez pokolenia” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przedsięwzięcie 1.2.8 Zachowanie i promocja muzycznego dziedzictwa obszaru LGD objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Operacji, która postała z myślą o zainicjowaniu działań przyczyniających się nie tylko do promowania i zachowania dla przyszłych pokoleń dziedzictwa muzycznego regionu ale i dających orkiestrze szansy na dalszy rozwój i uczczenie jubileuszu jej powstania.

Więcej informacji o operacji na stronie www.limanowianie.pl jak i na profilu fanpage stowarzyszenia na Facebooku,

 

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej www.ldk.limanowa.pl jak i profilu fanpage jednostki na Facebooku, gdzie znajdą Państwo informacje o kolejnych działaniach realizowanych w ramach w/w przedsięwzięć.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy