bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

„Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim”


Limanowski Dom Kultury bierze udział w projekcie pn. "Sieć na kulturę w podregionie nowosądeckim", który jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej. Projekt realizowany jest przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych, rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć oraz wyposażenie placówek w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Szkolenie składa się z dwóch etapów:

Etap I. Szkolenie dla Pracownika Instytucji Kultury.

Etap II. Zajęcia z dziećmi/młodzieżą.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej  www.ldk.limanowa.pl jak i profilu fanpage na Facebooku, gdzie znajdą Państwo informacje o kolejnych działaniach realizowanych w ramach w/w operacji.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie www.siecnakulture.pl

 

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy