bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Limanowski Dom Kultury oficjalnie otwarty po przebudowie!


W niedzielę, 7 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie Limanowskiego Domu Kultury. Na sali widowiskowej zasiedli goście z całego powiatu limanowskiego, osoby szczególnie zasłużone i zaangażowane w projekt przebudowy LDK, a także przyjaciele jednostki, obecni i byli pracownicy. Zaproszonych gości witali Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, gospodarz obiektu – Dyrektor LDK Magdalena Szczygieł - Smaga oraz kapela Zespołu Regionalnego „Limanowianie”  im. Ludwika Mordarskiego.

 

Uroczyste otwarcie rozpoczęła emisja filmu z poszczególnych etapów przebudowy i rozbudowy siedziby Limanowskiego Domu Kultury, który opracowali pracownicy jednostki: Zbigniew Twaróg oraz Jerzy Dudek.
Po uroczystym powitaniu zgromadzonych gości oraz przemówieniu Burmistrza Miasta Limanowa Pana Władysława Biedy, poświęcenia budynku dokonał Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej. Następnie na ręce Pana Grzegorza Biedronia, który reprezentował na wydarzeniu Marszałka Województwa Małopolskiego, a także na ręce Pana Józefa Leśniaka Wicewojewody Małopolskiego, Pana Piotra Gurgula oraz Pana Marcina Wożniaka, Burmistrz Miasta oraz Dyrektor LDK przekazali podziękowania za okazaną pomoc i wsparcie finansowe przy realizacji inwestycji rozbudowy budynku, za podjęcie trudu zaprojektowania pięknego i nowoczesnego budynku i wykonania prac budowlanych związanych z rozbudową.


Następnie słowa uznania w kierunku władz miasta skierowali: Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak, w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego – Radny Sejmiku Województwa Grzegorz Biedroń, Senator RP Jan Hamerski, Posłowie na Sejm RP: Anna Paluch, Urszula Nowogórska oraz Wiesław Janczyk, Starosta Limanowski Mieczysław Uryga, a także samorządowcy z terenu Limanowszczyzny, w imieniu których gratulacje złożył Wójt Gminy Kamienica Władysław Sadowski.
Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury Magdalena Szczygieł – Smaga z kolei w imieniu swoim, mieszkańców Limanowej oraz regionu podziękowała władzom miasta za trud włożony w pozyskanie środków na przebudowę LDK, determinację w tych działaniach oraz za pomysł i szersze spojrzenie na rozwój miasta Limanowa dzięki wsparciu kultury. Podziękowania otrzymali Burmistrz Miasta Limanowa Władysław Bieda, Zastępca Burmistrza Miasta Limanowa Wacław Zoń oraz Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa Jolanta Juszkiewicz wraz z Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta – Leszkiem Woźniakiem i Stanisławem Orzechowskim.


Zanim licznie zgromadzeni goście zostali zaproszeni do zwiedzania budynku Limanowskiego Domu Kultury, okolicznościowe występy zaprezentowały zespoły artystyczne działające w strukturach jednostki: Dziecięca grupa Zespołu Regionalnego "Limanowianie", Limanowska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Dęta „Echo Podhala” oraz Chór LimaNovum.
Następnie symbolicznego przecięcia wstęgi na scenie dokonali: Mieczysław Uryga Starosta Powiatu Limanowskiego, pułkownik Marcin Siudziński Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego ps. „Niedźwiadek”, Grzegorz Biedroń Radny Województwa Małopolskiego, Józef Leśniak Wicewojewoda Małopolski, Wiesław Janczyk Poseł na Sejm RP, Jan Hamerski Senator RP, Władysław Bieda Burmistrz Miasta Limanowa, Jolanta Juszkiewicz Przewodnicząca Rady Miasta Limanowa oraz Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury Magdalena Szczygieł-Smaga.
Wydarzenie zakończyła prezentacja możliwości kina Klaps, które zostało wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt cyfrowy, ekrany kinowe oraz system nagłośnienia.


Przebudowa LDK realizowana była w ramach projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Czecha w Limanowej dla potrzeb Domu Kultury z salą widowiskową” w ramach Osi 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM), z maksymalnym możliwym dofinansowaniem w kwocie 1.999.237,09 zł.


Relacja fotograficzna dostępna na stronie:

Otwarcie LDK

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy