bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Warsztaty muzyczne z udziałem członków naszej orkiestry dętej.


Od marca do kwietnia br. Orkiestra Dęta Echo Podhala działająca przy Limanowskim Domu Kultury w Limanowej miała możliwość uczestniczyć w warsztatach muzycznych realizowanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian w ramach realizacji operacji pn. ”Echo Podhala - z muzyką przez pokolenia” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” przedsięwzięcie 1.2.8 Zachowanie i promocja muzycznego dziedzictwa obszaru LGD objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W trakcie 20 godzin warsztatów członkowie orkiestry rozwijali swoje umiejętności muzyczne, wykonując ćwiczenia oddechowe, rozgrywające, intonacyjne oraz pracując nad opracowanymi w trakcie realizacji operacji oraz zaaranżowanymi instrumentacjami utworów opartych na motywach regionu. Efekty zrealizowanych w ramach operacji działań podziwiać będziemy mogli w trakcie zaplanowanych na okres wakacyjny koncertach.

Realizacja operacji ma szczególne znaczenie ze względu na fakt, iż dzięki niemu muzyczne dziedzictwo kulturowe regionu nie tylko będzie promowane ale również zostanie zachowane dla przyszłych pokoleń. Udział członków orkiestry w zaplanowanych w ramach operacji działaniach niewątpliwie jest szansą dla dalszego rozwoju orkiestry i związany jest z obchodami jubileuszu jej powstania.
Więcej informacji o operacji na stronie www.limanowianie.pl jak i profilu fanpage stowarzyszenia na Facebooku.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy