bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Wręczenie nagrody im. Władysława Orkana podczas 42. Limanowskiej Słazy


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że podczas tegorocznej 42. Limanowskiej Słazy nastąpi wręczenie Nagrody im. Władysława Orkana. W sobotę, ok. godz. 19:40 - zaraz po zakończeniu ostatniego koncertu konkursowego - przedstawiciele Samorządu Województwa Małopolskiego wręczą Nagrodę Zespołowi Regionalnemu „Szczyrzycanie” oraz wyróżnienie Zespołowi Regionalnemu „Pogórzanie”.

Ustanowiona przez Samorząd Województwa Małopolskiego Nagroda im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski, o wartości 10.000 zł, ma na celu wsparcie lokalnych środowisk artystycznych działających w obszarze tradycyjnej kultury regionalnej, zajmujących się propagowaniem idei regionalizmu oraz promowaniem wartości opartych o lokalne tradycje i zwyczaje. Doroczna Nagroda Województwa Małopolskiego przyznawana jest instytucjom, organizacjom artystyczno-kulturalnym lub grupom osób za całokształt dokonań w obszarze kultury regionalnej. Wyboru Laureata Nagrody dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego stosowną uchwałą na podstawie rekomendacji ujętych w treści protokołu przedstawionego przez Kapitułę Nagrody. Laureaci otrzymają nagrodą finansową oraz okolicznościowy dyplom i statuetkę.

Patronem Nagrody jest Władysław Orkan, właściwie Franciszek Smaciarz (1875 - 1930) - powieściopisarz, nowelista, dramaturg, poeta, publicysta, który w swojej twórczości wykazywał wyjątkową wrażliwość na sprawy wsi polskiej. Jego postawę życiową charakteryzowało szczególne zaangażowanie w problemy społeczności lokalnych.

W 2016 r. realizowana jest V edycja Nagrody (pierwszy raz Nagrodę przyznano w 2012 r.).


Kapituła Nagrody, w składzie:

Leszek Zegzda - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski - Radny Województwa Małopolskiego
Monika Wiejaczka - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
Benedykt Kafel - przedstawiciel Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
Barbara Romańska - przedstawiciel Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
dr Marek Grabski - Dyrektor Muzeum - Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec

dokonała oceny zgłoszeń konkursowych oraz przedstawiła Zarządowi Województwa Małopolskiego rekomendacje do Nagrody. I tak postanowiono przyznać w 2016 roku Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana Zespołowi Regionalnemu SZCZYRZYCANIE ze Szczyrzyca za 90 lat nieprzerwanej, międzypokoleniowej działalności na rzecz pielęgnowania folkloru Lachów Szczyrzyckich, ocalenie najcenniejszych tradycji ojców, troskę o zachowanie muzyki, tańców, gwary, obyczajów i stroju oraz zaangażowanie serc i umysłów wszystkich pokoleń tworzących Zespół.

Ponadto Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Nagrody im. Władysława Orkana w 2016 roku przyznał wyróżnienie Regionalnemu Zespołowi Tanecznemu „Pogórzanie” z Gorlic za popularyzację kultury poprzez prezentowanie tańców, śpiewu oraz zwyczajów i obrzędów ludowych Pogórza.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy w niedzielę, 6 listopada, o godz. 15:00 na koncert Zespołu Regionalnego „Szczyrzycanie” oraz Zespołu Regionalnego „Spod Kicek”, który zakończy tegoroczny 42. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza”.

Przypominamy, że 42. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” potrwa od 3 do 6 listopada.

Gospodarzem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Limanowa. Organizatorem „Limanowskiej Słazy” jest Limanowski Dom Kultury oraz Małopolskie Centrum Kultury „Sokół”. Festiwal uzyskał również patronat Jacka Krupy Marszałka Województwa Małopolskiego, a wspierają go niezmiennie wójtowie gmin powiatu limanowskiego.

WSTĘP NA WYDARZENIE WOLNY!

ZAPRASZAMY!

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy