bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Wyjątkowe wyróżnienie "AMICUS HOMINUM" dla Pani Stanisławy Oleksy


W grudniu ubiegłego roku, pracowniczka Limanowskiego Domu Kultury, Pani Stanisława Oleksy otrzymała wyjątkowe wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Samorządu Województwa Małopolskiego „AMICUS HOMINUM” dla najlepszych osób działających na rzecz dobra innych. Ta prestiżowa nagroda wręczana jest osobom prywatnym za wyjątkową i pełną zaangażowania działalność prospołeczną, za szlachetną postawę i wrażliwość na potrzeby innych oraz pomoc mieszkańcom Małopolski. Niezmiernie cieszymy się, że Pani Stanisława Oleksy znalazła się w gronie wyróżnionych osób.

Nagroda "Amicus Hominum" została ustanowiona przez samorząd województwa małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka. Poprzez tę nagrodę samorząd województwa chce podziękować wszystkim tym, dzięki których pracy i zaangażowaniu, inwencji i oddaniu upowszechniane są postawy wzajemnej pomocy, wsparcia i poświęcenia dla dobra drugiego człowieka. Jest uzupełnieniem Nagrody Marszałka Województwa Małopolskiego "Kryształy Soli" dla najlepszych organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego. Jest ona również rozwinięciem i kontynuacją polityki samorządu województwa związaną z promocją wolontariatu.

Pani Stanisława Oleksy od ponad 40 lat jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich. Obecnie jest też instruktorem przy Limanowskim Domu Kultury, gdzie bezinteresownie prowadzi warsztaty z dziećmi oraz seniorkami, robiąc z nimi nie tylko bibułkowe kwiaty, ale również ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne palmy. W roku 2019 razem z grupą seniorek realizowała projekt obejmujący cykl działań warsztatowych mających na celu popularyzacje, rozsławianie i krzewienie dziedzictwa regionu wśród ludzi młodych i dzieci.

Ma na swoim koncie dyplomy i wyróżnienia za udział w przeglądach dorobku kulturalnego gminy Limanowa, za udział w Jarmarku Podhalańskim, Agropromocji, przeglądach Twórców Ludowych Pogranicza Polsko-Czeskiego, ziemi Limanowskiej oraz w Giełdy Agroturystycznej w Krakowie. Jej nazwisko widnieje na prestiżowym, regionalnym Szlaku Rzemiosła. Tę działalność docenili wyróżnieniami starosta nowosądecki oraz fundacja „NADwyraz”, a jej prace podziwiać można na Starosądeckim Jarmarku Rzemiosła i podczas uroczystości związanych z kultywowaniem tradycji dożynkowych.

Jak sama podkreśla, pragnie przekazać swoje umiejętności i wiedzę wszystkim, szczególnie młodemu pokoleniu, ponieważ tradycja i nasze dziedzictwo jest w tym wszystkim najważniejsze.

Co bardzo ważne. Stanisława Oleksy utrzymuje kontakt z innymi twórcami ludowymi, z którymi chętnie wymienia się swoimi doświadczeniami i dorobkiem kulturalnym.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości w dążeniu do celów, dalszego kultywowania tradycji ziemi Limanowskiej oraz siły do dalszego aktywnego działania na rzecz społeczności.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy