bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Wystawa MCK „Sokół” w Nowym Sączu podczas 41. Limanowskiej Słazy


„Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego w działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Przykłady DOBRYCH PRAKTYK.” Taki tytuł nosi wystawa, która będzie prezentowana podczas 41. Festiwalu Folklorystycznego Limanowska Słaza.

Na wystawę składają się plansze pokazujące zdjęcia z niezwykłych i urzekających spotkań z folklorem, jakie od wielu lat organizuje Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu na terenie całej Małopolski. Wystawa DOBRE PRAKTYKI prezentuje realizowane programy z zakresu upowszechniania, promowania i dokumentacji kultury ludowej. To ilustracja przeglądów i konkursów kierowanych do grup artystycznych i twórców indywidualnych, licznych przedsięwzięć edukacyjnych, jak również dokumentacji w terenie. To także opowieść o konfrontacjach, wzajemnych relacjach i inspiracjach miłośników kultury ludowej…

Od lat 70. przygotowujemy i realizujemy liczne przeglądy i konkursy folklorystyczne, które stwarzają możliwość prezentacji wielu form amatorskiej twórczości artystycznej mających proweniencję w tradycyjnej kulturze ludowej. Są one najskuteczniejszym sposobem zachowania i rozwoju kultury opartej na dawnej tradycji. Takie wieloletnie doświadczenie pozwoliło na wypracowanie szeregu praktyk, które dowiodły już swej niezawodności w pielęgnowaniu i upowszechnianiu najcenniejszych wartości kultury naszych ojców. Nie sposób zatem inaczej nazwać te sprawdzone działania jak tylko przykładami dobrych praktyk.” - informuje MCK SOKÓŁ.

Fotografie umieszczone na kilkudziesięciu tablicach wystawy prezentują organizowane na terenie całej Małopolski przeglądy i konkursy dotyczące obrzędów, zwyczajów, tańca, muzyki, śpiewu czy gawęd ludowych. Kierowane są zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych; do zespołów regionalnych jak i artystów indywidualnych. Zaspokajają naturalną potrzebę prezentacji osiągnięć grupy artystycznej czy osoby indywidualnej, efektów jej wielomiesięcznej czy wieloletniej pracy, stanowiąc jednocześnie okazję do spotkania ludzi ogarniętych wspólna pasją.

Kolejne tablice wystawy opowiadają o nie mniej bogatej w działania edukacji. Szereg przedsięwzięć w tym zakresie, począwszy od warsztatów, kursów, seminariów, po dwuletnie studium folklorystyczne, to wypracowane i realizowane nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat formy kształcenia kadry instruktorskiej. Przekazywanie poprawnej, właściwej merytorycznie wiedzy animatorom ruchu regionalnego procentuje wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym scenicznych prezentacji, które w następstwie pokazują publiczności obrazki tradycyjnej kultury wsi.

U podstaw tej dwukierunkowej działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ leży bogaty materiał źródłowy, cenna dokumentacja dziedzictwa kulturowego Małopolski, prowadzona od początków lat 70. przez kadrę specjalistów instytucji. Pozwoliły one na zgromadzenie wielu informacji o kulturze ludowej regionów oraz na utrwalenie dziś już często unikatowych jej wartości.

Ochraniając przed zapomnieniem żywą jeszcze kulturę ludową w terenie, wciąż dokumentujemy jej przejawy i realizujemy badania terenowe.” - dodają organizatorzy wystawy.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy w trakcie 41 edycji Festiwalu Folklorystycznego Limanowska Słaza.

Przypominamy, że 41. Festiwal Folklorystyczny Limanowska Słaza rozpoczyna się w czwartek 5 listopada i potrwa do niedzieli 8 listopada br.

Gospodarzem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Limanowa. Organizatorem Limanowskiej Słazy jest Limanowski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Limanowian. Festiwal wspiera również Starostwo Powiatowe w Limanowej oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.

„Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.”

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy