bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Zakup profesjonalnego instrumentu sfinalizowany


Fortepian koncertowy już w Limanowskim Domu Kultury!
 
Wybierany przez pianistów fortepian koncertowy YAMAHA CS II został już dostarczony,  nastrojony i odebrany w siedzibie Limanowskiego Domu Kultury. Instrument wyprodukowany w Japonii jest unikalnym i niepowtarzalnym rękodziełem. Charakteryzuje się niezwykłymi, wyróżniającymi cechami brzmienia, w wielu aspektach nieporównywalnymi z innymi instrumentami. Jakość brzmienia, sprawność mechanizmu oraz staranność wykonania sprawia, że będzie służył artystom i jednostce przez wiele, wiele lat. Zakupiony fortepian zastąpi dotąd używany, wysłużony instrument model Forster pochodzący jak się okazało nie z 1985 a 1912 roku – model, który ze względu na nie dostosowanie do wymogów sali widowiskowej, znacznie obniżał poziom artystyczny prezentowanych utworów.
 
Mamy nadzieję, że zakup wysokiej klasy fortepianu dostosowanego do akustyki i wielkości sali przyczyni się do podniesienia standardu dotychczas prowadzonych działań edukacyjnych, artystycznych i kulturalnych. Niewątpliwie będzie również inspiracją do wdrażania nowych działań pobudzających potencjał kulturalny i artystyczny społeczność lokalnej.
 
Na tak kosztowne zakupy instrumentów placówka pozwolić  może sobie bardzo rzadko. Tym razem było to możliwe dzięki środkom finansowym pozyskanym od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu pod nazwą: "Infrastruktura domów kultury" na realizację zadania: "Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w LDK". Dużym wsparciem była również dotacja celowa przekazana przez Burmistrza oraz Radę Miasta Limanowa.

Całość zadania zamknęła się w kwocie ponad 105 000,00 zł z czego prawie 80% (84 000,00 zł) to kwota dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Przypomnijmy: celem programu „Infrastruktura domów kultury” jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy