bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Galeria

Pierwszy, po 11 letniej przerwie, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej - Limanowa 2014 właśnie się zakończył. Dwa dni wypełnione dobrą muzyką, wspólnym śpiewaniem, wspaniałymi artystami, którzy wystąpili na nowej scenie amifteatru w Parku Miejskim w Limanowej - minęły bardzo szybko.
Festiwal został reaktywowany dzięki Burmistrzowi Miasta Limanowa Władysławowi Biedzie. Dobrym duchem festwialu jest od zawsze Redaktor Polskiego Radia oraz Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddziału Małopolskiego - Ryszard Sikora. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy również wszystkim Patronom - w szczególności Ministerstwu Sportu i Turystyki i Marszałkowi Województwa Małopolskiego Panu Markowi Sowie.
Dziękujemy Polskiej Izbie Turystyki, której Prezesa Pana Pawła Niewiadomskiego również mieliśmy okazję gościć na tegorocznym festiwalu. Dziękujemy Małopolskiej Organizacji Turystycznej.
Dziękujemy patronom medialnym - w szczególności Jedynce Radiu Polskiemu oraz TVP Kraków, Limanowa.in, RDN Małopolska, Gazecie Krakowskiej!
Wreszcie - dziękujemy szanownemu Jury Festiwalowemu - Pani Redaktor Marii Szabłowskiej, Panu Redaktorowi Markowi Lipińskiemu, Panu Czesławowi Szynalikowi oraz Panu Redaktorowi Ryszardowi Sikorze, który jednocześnie sprawował funkcję Dyrektora Artystycznego Festiwalu.
 
Poniżej publikujemy protokół Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej Limanowa 2014.
 
PROTOKÓŁ
z zrzesłuchań konkursowych Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Turystycznej - Limanowa 2014, który odbył się w Amfiteatrze w Parku Miejskim w Limanowej w dniach 30-31 sierpnia 2014 roku.

Komisja Artystyczna w składzie:
- Maria Szabłowska - Przewodnicząca
- Ryszard Sikora - członek Komisji
- Marek Lipiński - członek Komisji
- Czesław Szynalik - członek Komisji
po wysłuchaniu artystów postanowiła przyznać
I MIEJSCE dla Zespołu Zośka C-Dur
Nagroda pieniężna w wysokości 2 500 zł (dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
II MIEJSCE dla Emilii Błasińskiej
Nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100)
III MIEJSCE dla Jakuba Połowniaka
Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł (jeden tysiąc złotych 00/100)
NAGRODA SPECJALNA BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA dla Tomasza Kazimierza Lewandowskiego
w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące złotych 00/100)
NAGRODA ZA NAJBARDZIEJ ENERGETYCZNY WYSTĘP dla Eweliny Matras
w kwocie 1 500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) ufundowana przez Zespól Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Zapraszamy za rok !

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy