yt
ofpt
ofpt
bip

Wybierz rok

Projekt Interreg

Galeria


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Zapraszamy Państwa do galerii zdjęć gdzie na  poszczególnych podstronach prezentowane są efekty działań w ramach realizowanego mikroprojektu pt."Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego”.

O Limanowskim Domu Kultury