bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Laureaci "Limanowskiej Słazy"
Konkurs Muzyk Ludowych towarzyszy „Słazie” od momentu jej powstania.
Jego nazwa zmieniała się na przestrzeni lat: z początku był to przegląd kapel, później konkurs kapel ludowych, następnie konkurs kapel, konkurs muzyk, prezentacja kapel ludowych, aby w końcu od roku 2002 przyjąć obecnie obowiązującą nazwę.
Od roku 1985 zaczęły się pojawiać w konkursie muzyki młodzieżowe i dziecięce, jednak dopiero od roku 1995 muzyki dziecięce zaczęły być oceniane w odrębnej kategorii, natomiast muzyki młodzieżowe doczekały się odrębnej kategorii dopiero w roku 2009.
Przez jakiś czas konkurs ten dla zespołów dorosłych rozpatrywany był w oparciu o dwie kategorie: muzyk autentycznych oraz muzyk artystycznie opracowanych.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej prezentujemy zwycięzców pierwszych miejsc na przestrzeni lat 1975 - 2021.
   
DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE  
„Dolina Mszanki” z Mszany Górnej
2016, 2018, 2021
„Dolina Słomki” ze Stronia
2008, 2010
„Dziopki z Lubomierza"
2021
"Gorce" z Kamienicy             2019, 2022
„Gorcanie” z Niedźwiedzia
2013, 2015
Kapela Rodzinna Cudków ze Szczyrzyca
1995, 1996
Kapela Rodzinna Krzysztofiaków i Smolców z Koniny
2008
"Limanowianie" z Limanowej             2019
„Mali Łostowianie” z Łostówki
2014, 2015
„Mali Słopniczanie” ze Słopnic
2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012
„Mali Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca
2016
„Olszowianie” z Olszówki
2009
„Porymbianie” z Poręby Wielkiej
2012
„Smycki” z Kamienicy
2016
„Turbacyki” z Koniny
2009
„Zasadnioki” z Zasadnego
2020
„Śwarne Zgrajca” ze Słopnic             2022
 
 
DOROSŁE  
„Dolina Mszanki” z Mszany Górnej
2018, 2022
„Dolina Słomki” ze Stronia
2017
„Gorce” z Kamienicy
1995, 1996, 2001, 2002, 2022
"Jurkowianie" z Jurkowa             2019
Kapela Bronisława Kaczora z Niedźwiedzia
1985
Kapela Gorczańska z Kamienicy
2000
Kapela Kotelnica z Mszany Dolnej             2022
Kapela Ludowa z Koniny
1976
Kapela Rodzinna „Kasinianie” z Kasiny Wielkiej
1982, 1997
Kapela Stanisława Ciężadlika z Mszany Dolnej
1978, 1988
Kapela z Kamienicy
1997
„Kasinianie - Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej
2003, 2014, 2016, 2018
„Kijom Worci” z Pisarzowej
2017
„Laskowioki” z Laskowej
2010, 2015
„Limanowianie - lachowska” z Limanowej
1976, 1982
„Limanowianie” z Limanowej
1996, 1997, 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2020
„Mali Słopniczanie” ze Słopnic
2010
Muzyka Jakuba Rusieckiego z Poręby Wielkiej
2016
„Muzyka ze Mszany” z Mszany Dolnej
2015
Muzyka ze Strzeszyc
2021
Niezależna Kapela Gorczańska z Kamienicy
1998
„Padolanie” z Jaworznej
1986
„Pisarzowianie” z Pisarzowej
1977, 1984
„Pnioki” z Sadku - Kostrzy
2017, 2019
„Podgórzacy” z Pisarzowej
2011
„Porębianie” z Poręby Wielkiej
1988, 2001, 2002
„Przyszowianie” z Przyszowej
2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2013
Rodzinna Kapela Curzydłów ze Słopnic
2012
„Słopnicki Zbyrcok” ze Słopnic
2017, 2020
„Słopniczanie” ze Słopnic
1990, 1993, 1998
„Smoleniowie” z Męciny
1975
„Spod Kicek” z Mordarki
1993, 1997, 1998, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2018
„Starowiejski Hyr” ze Starej Wsi
2020
„Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca
2013
„Zagórzanie” z Mszany Dolnej
1979, 1981, 1982, 1983, 1985
„Zagórze” z Kasiny Wielkiej
1987

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy