bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Laureaci "Limanowskiej Słazy"
Nagroda GRAND PRIX została utworzona w 2017 roku podczas 43. „Limanowskiej Słazy”.
Wprowadzenie nagrody do regulaminu zostało podyktowane rosnącym i wyrównującym się poziomem programów prezentowanych podczas festiwalu przez Zespoły Regionalne i chęcią wyróżnienia tych zespołów, które odznaczą się szczególną jakością występu i wiernością wobec kultywowanych tradycji.
Po raz pierwszy nagroda została przyznana dopiero pod dwóch latach od jej ustanowienia - podczas 45. "Limanowskiej Słazy" - a jej zdobywcą był Zespół Regionalny "Kasinianie-Zagórzanie" z Kasiny Wielkiej.
 


Poniżej prezentujemy zdobywców GRAND PRIX na przestrzeni lat 1975 - 2023.
 
Zespół Regionalny "Kasinianie-Zagórzanie" z Kasiny Wielkiej
2019
Zespół Regionalny "Dolina Mszanki" z Mszany Górnej 2021
nie przyznano 2022
Śwarni Łojce z Sadku Kostrzy 2023

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy