yt
ofpt
ofpt
bip

Wybierz rok

Projekt Interreg

Aktualności


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 

 

O Limanowskim Domu Kultury