yt
ofpt
ofpt
bip
Nasze aktualności

Nasze aktualności

„Limanowska Słaza” uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Limanowska Słaza” uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Limanowski Dom Kultury informuje, iż tegoroczny 43. Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” zrealizowany zostanie między innymi dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ten niezwykły inspirowany życiem wsi i zwyczajami mieszkańców regionu festiwal, od przeszło  43 lat jest najważniejszym wydarzeniem folklorystycznym na limanowszczyźnie. Głównym celem realizacji „Limanowskiej Słazy” jest troska o zachowanie dziedzictwa kultury Lachów, Zagórzan oraz Białych Górali. To prezentacja unikalnych i autentycznych wartości wyrażonych w muzyce, tańcach, gwarze oraz obrzędach i zwyczajach ludowych. To celebracja zwyczajów i obyczajów pozwalająca utrwalać je tak by zostały one zachowane dla przyszłych pokoleń.

W tym roku „Limanowska Słaza” uzyskała uznanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskując dofinansowanie w wysokości 20.000 zł, co stanowi ponad 58% zakładanego budżetu zadania. Wniosek Limanowskiego Domu Kultury uzyskał bardzo wysokie noty zarówno za część merytoryczną, strategiczną, jak i organizacyjną i uplasował się na 7 miejscu listy rankingowej pośród kilkuset podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Środki zostały przyznane w ramach programu Ministra „ Kultura Ludowa i Tradycyjna” we współpracy z Departamentem Narodowych Instytucji Kultury.

Gospodarzem Festiwalu niezmiennie jest Burmistrz Miasta Limanowa. Festiwal wspiera również Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.
Czytań: 948prDodano: 09:38, 29.03.2017r.

O Limanowskim Domu Kultury