yt
ofpt
ofpt
bip
Nasze aktualności

Nasze aktualności

Limanowski Dom Kultury zakupi fortepian koncertowy na potrzeby edukacji kulturalnej.

Na zakup fortepianu przeznaczone zostaną środki finansowe pozyskane przez LDK od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Infrastruktura domów kultury 2017 na realizację zadania pn. Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w LDK oraz środki przyznane przez władze miasta Limanowa.

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie potencjału kulturalnego społeczności lokalnej, poprzez poprawę stanu posiadanej infrastruktury kultury. Tym razem jedyna w powiecie limanowskim sala widowiskowa doposażona zostanie w fortepian koncertowy. Profesjonalny instrument niewątpliwie wpłynie na podniesienie standardu dotychczas prowadzonych działań artystycznych oraz edukacyjnych. Będzie również możliwa kontynuacja działań spójnych z planem rozwoju jednostki na najbliższe lata oraz poszerzenie jej oferty o nowe działania mające zasięg nie tylko regionalny.

Ważnym aspektem realizacji zadania jest troska o utrzymanie oferty kulturalnej na wysokim poziomie, oraz prowadzenie działań przyczyniających się do zwiększenia jej atrakcyjności i dostępności.
Całość zadania zamyka się kwotą ponad 105 000 zł z czego prawie 80 % to kwota dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Już dziś zapraszamy na stronię Limanowskiego Domu Kultury www.ldk.limanowa.pl, gdzie znajdą Państwo informacje o postępach w pracach nad realizacją w/w zadania.


 
Czytań: 168prDodano: 12:19, 13.11.2017r.

Galeria zdjęć

O Limanowskim Domu Kultury