yt
ofpt
ofpt
bip
Nasze aktualności

Nasze aktualności

"Kim jesteśmy - w poszukiwaniu tożsamości ziemi limanowskiej"

Zakończyły się prace związane z realizacją przez Limanowski  Dom Kultury projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą: "Kim jesteśmy - w poszukiwaniu tożsamości ziemi limanowskiej".

Projekt dofinansowany był w ramach programu: "Kultura ludowa i tradycyjna", którego celem jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

Pierwszym etapem realizowanego zadania było opracowanie - przez specjalistów posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury - kwestionariuszy wywiadu obejmujących tematykę z dziedziny tańca, muzyki, gwary oraz obrzędów rodzinnych i dorocznych. Za ich opracowanie odpowiedzialni byli: Pani Michalina Wojtas choreograf, Pan Aleksander Smaga specjalista ds. muzyki, Pan Artur Czesak dialektolog i leksykograf oraz Pan Benedykt Kafel etnograf.
Pod koniec października odbyło się szkolenie dla ankieterów - które poprowadził Pan Aleksander Smaga zajmujący się dokumentacją, digitalizacją i archiwizacją zbiorów z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury - przygotowujące do poprawnego przeprowadzenia badań terenowych. Tematyka szkolenia skupiała się w głównej mierze na omówieniu metodyki planowanych badań, zapoznaniu się z poszczególnymi kwestionariuszami ankiet, zapoznaniem się z problemami, które mogą wystąpić przy prowadzeniu badań jak i analizie listy potencjalnych informatorów do badań.
Od listopada do grudnia prowadzone były badania terenowe. Obejmowały one obszar Limanowej oraz miejscowości sąsiednich w tym: Słopnic, Sowlin, Mordarki, Starej Wsi i Siekierczyny. W ramach prac zrealizowano 30 spotkań, w tracie których przeprowadzono ankiety oraz wywiady z osobami posiadającymi unikalną wiedzę o niematerialnym dziedzictwie kulturowym regionu/powiatu limanowskiego. Udało się dotrzeć do perełek - osób, które od lat pielęgnują i popularyzują dziedzictwo kulturowe regionu prezentując opracowane przez siebie programy w trakcie festiwali folklorystycznych.
 
Na przyszły rok zaplanowane są działania umożliwiające dokończenie badań terenowych, opracowanie ich oraz wydanie i utrwalenie w niezwykłej publikacji/opracowaniu, będącej zbiorem unikalnej wiedzy o niematerialnym dziedzictwie  kulturowym regionu, skarbnicą wiedzy pozwalającą nie tylko ochronić ją od zatracenia ale i zachować dla potomnych.

Całość zadania zamyka się kwotą prawie 27 000,00 zł z czego aż 74,38% (20 000,00 zł) to kwota dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałe środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Burmistrza oraz Radę Miasta Limanowa.
Czytań: 592prDodano: 13:44, 31.12.2017r.

Galeria zdjęć

O Limanowskim Domu Kultury