yt
ofpt
ofpt
bip
Nasze aktualności

Nasze aktualności

Kim jesteśmy - w poszukiwaniu tożsamości ziemi limanowskiej

Zakończyły się prace związane z realizacją przez Limanowski  Dom Kultury projektu współfinansowanego przez  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Kim jesteśmy w poszukiwaniu tożsamości ziemi limanowskiej.
 
Pierwszym etapem realizowanego zadania było opracowanie przez specjalistów posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu badań terenowych z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury kwestionariuszy wywiadu obejmujących tematykę z dziedziny tańca, muzyki, gwary oraz obrzędów rodzinnych i dorocznych. Za opracowanie ich odpowiedzialni byli: Pani Michalina Wojtas choreograf, Pan Aleksander Smaga specjalista ds. muzyki, Pan Artur dialektolog i leksykograf, Pan Benedykt KAFEL etnograf.
Pod koniec października odbyło się szkolenie dla ankieterów, które poprowadził Pan Aleksander Smaga - zajmujący się dokumentacją, digitalizacją i archiwizacją zbiorów z zakresu niematerialnego dziedzictwa kultury przygotowujące do poprawnego przeprowadzenia badań terenowych. Tematyka szkolenia skupiała się w głównej mierze na omówieniu metodyki planowanych badań, zapoznaniu się z poszczególnymi kwestionariuszami ankiet, zapoznaniem się z problemami które mogą wystąpić przy prowadzeniu badań jak i analizie listy potencjalnych informatorów do badań.
Od listopada do grudnia prowadzone były badania terenowe. Obejmowały one obszar Limanowej oraz miejscowości sąsiednich w tym: Słopnic, Sowlin, Mordarki, Starej Wieś, Siekierczyny. W ramach prac zrealizowano 30 spotkań w tracie których przeprowadzono ankiety oraz wywiady z osobami posiadającymi unikalną wiedzę o niematerialnym dziedzictwem kulturowym regionu / powiatu limanowskiego. Udało się dotrzeć do perełek osób, które od lat pielęgnują i popularyzują dziedzictwo kulturowe regionu prezentując opracowane przez siebie programy w trakcie festiwali folklorystycznych.
 
Na przyszły rok zaplanowane są działania umożliwiające dokończenie badań terenowych, opracowanie ich oraz wydanie i utrwalenie w niezwykłej publikacji/opracowaniu, będącej zbiorem unikalnej wiedzy o niematerialnym dziedzictwie  kulturowym regionu, skarbnicą wiedzy pozwalającą nie tylko ochronić ją od zatracenia ale i zachować dla potomnych.
Całość zadania zamyka się kwotą prawie 27 000 zł z czego aż 74.38% to kwota dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozostałe środki pochodzą z dotacji celowej przekazanej przez Burmistrza oraz Radę Miasta Limanowa.
 
 
Czytań: 202prDodano: 13:44, 31.12.2017r.

Galeria zdjęć

O Limanowskim Domu Kultury