yt
ofpt
ofpt
bip
Nasze aktualności

Nasze aktualności

Prawie 350 000 zł dla Kina Klaps od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Prawie 350 000 zł dla Kina Klaps od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
Limanowski Dom Kultury uzyskał dofinansowanie na realizację dwóch zadań realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - Rozwój kin.  

W ramach Priorytetu I: MODERNIZACJA KIN Limanowski Dom Kultury zrealizuje zdanie pn. „Zakup wyposażenia sal kinowych do rozbudowywanego Kina Klaps z równoczesnym dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niedosłyszących i niepełnosprawnych” na które otrzymał dofinansowanie w kwocie 180 000 zł.

Drugie zadanie pn.” Zakup zestawu cyfrowego do sali kinowej Kina Klaps w Limanowej.” otrzymało wsparcie  w kwocie  168 290,50 i realizowane jest w ramach Priorytetu II: CYFRYZACJA KIN.

Zachęcamy do śledzenia strony www.ldk.limanowa.pl gdzie na bieżąco będą informowani Państwo o przebiegu i zakresie prac realizowanych w ramach w/w zadań.

Polski Instytut Sztuki Filmowej realizuje ustawowe zadania z zakresu polityki państwa w dziedzinie kinematografii.
Głównym celem Programu Rozwój kin  jest:
1) tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej, europejskiej i światowej
sztuki filmowej;
2) wspieranie działalności kin oraz poprawa warunków funkcjonowania instytucji filmowych;
3) dostosowanie kin do cyfrowego standardu wyświetlania filmów.
Czytań: 284prDodano: 14:15, 13.05.2019r.

O Limanowskim Domu Kultury