yt
ofpt
ofpt
bip
Nasze aktualności

Nasze aktualności

Zakup wyposażenia techniki sceny na potrzeby działalności kulturalno - edukacyjnej realizowanej przez LDK - zaproszenie do składania ofert

Zakup wyposażenia techniki sceny na potrzeby działalności kulturalno - edukacyjnej realizowanej przez LDK - zaproszenie do składania ofert

Limanowski Dom Kultury zaprasza do składania ofert na zakup wyposażenia techniki sceny na potrzeby działalności kulturalno -edukacyjnej realizowanej przez LDK.

Zamówienie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna pod linkiem: https://www.ldk.limanowa.pl/184/zakup-wyposazenia-techniki-sceny-na-potrzeby-dzialalnosci-kulturalno---edukacyjnej-realizowanej-przez-ldk---zaproszenie-do-skladania-ofert
Czytań: 80prDodano: 17:14, 17.06.2020r.

O Limanowskim Domu Kultury