yt
ofpt
ofpt
bip

Składki od uczestników zajęć
05.02
2014
13:28
Składki od uczestników zajęć zbierają instruktorzy prowadzący zajęcia na pierwszym spotkaniu w danym miesiącu. W przypadku nieobecności uczestnika - na najbliższych zajęciach.

Uczestnik nie uiszcza opłaty tylko w przypadku nieobecności przez cały miesiąc. W przypadku całkowitej rezygnacji z udziału w zajęciach, należy o tym fakcie poinformować instruktora, aby umożliwić uczestnictwo innej zainteresowanej osoby.

O Limanowskim Domu Kultury