yt
ofpt
ofpt
bip

Ważniejsze odznaczenia

Za swą działalność orkiestra Echo Podhala była wielokrotnie nagradzana i wyróżniania, w tym m.in. :


 
- Złotą Odznaką nadaną przez Zarząd Główny Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych w Warszawie,
- Złotą Odznaką nadaną przez Zarząd Główny Związków Zawodowych w Katowicach,
- Złotą Odznaką za Zasługi dla Miasta i Gminy Limanowa,
- Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego,
- Pucharem Towarzystwa Miłośników Ziemi Limanowskiej za upowszechnianie kultury muzycznej,
- Statuetką Lajkonik za udział w obchodach Dni Krakowa,
- Dyplomem Ministerstwa Kultury i Sztuki za upowszechnianie kultury muzycznej.

O Limanowskim Domu Kultury