yt
ofpt
ofpt
bip
Harmonogram zajęć
Ogłoszenia pracowni Ogłoszenia pracowni

Nasze pracownie

Radioklub "Beskid"

Radioklub "Beskid"

Celem działalności jest propagowanie zainteresowań technicznych, informatycznych, radiokomunikacyjnych ,sportowych , językoznawstwa, geografii, wśród mieszkańców naszego regionu.

Spotkania Radioklubu "Beskid" odbywają się w każdy piątek od godz. 18:00 do 19:30            (sala nr 52)
.

Działający przy Limanowskim Domu Kultury Radioklub "Beskid" zrzesza osoby w różnym wieku i ma na celu zapewnienie im ciekawego wykorzystania wolnego czasu, a także proponuje interesujące hobby. Wspomaga rozwój osobowy, szczególnie dzieci i młodzieży, a działalność klubu opiera się całkowicie na zasadach działalności społecznej. Klub współpracuje z władzami lokalnymi Urzędu Miasta Limanowa, oraz ośrodkami kultury oraz w swoim zamierzeniu realizuje szeroką formę promocji Miasta Limanowa i regionu, w kraju i za granicą. Zachęca również do turystyki po Beskidzie Wyspowym. Założenia te, polegają głównie na nawiązywaniu łączności z ponad czteromilionową rzeszą radioamatorów ze wszystkich krajów, na wszystkich kontynentach świata.

Radiostacja klubowa pracuje różnymi emisjami na wielu różnych pasmach radiowych, przydzielonych przez organizacje rządowe krótkofalowcom,a łączności te są potwierdzane kartami QSL, z widokiem miasta i okolicy, lub elementami charakterystycznymi dla danej firmy, klubu, instytucji.Klub bierze czynny udział w wielu konkursach i zawodach sportowych, krajowych i zagranicznych, co przekłada się na zdobywanie nagród i dyplomów.

Klub krótkofalarski współpracuje z organizacjami niosącymi pomoc w sytuacjach kryzysowych, jak kataklizmy, wypadki, klęski żywiołowe i innych, gdzie potrzebne jest zapewnienie łączności radiowej, kiedy nie działają telefony i występuje brak energii elektrycznej.Klub zrzesza wszystkich krótkofalowców regionu,(indywidualne stacje nadawcze), którzy także realizują zamierzenia klubu.

Zachęcamy osoby zainteresowane do zgłoszenia się do klubu, gdzie będą mogły dowiedzieć się wiele więcej na tematy związane z łącznością radiową, zdobyć międzynarodową "LICENCJĘ NA NADAWANIE" czyli posiadanie i używanie radiostacji amatorskiej, oraz rozwinąć swoje zainteresowania w różnych dziedzinach, a także nawiązać kontakty osobiste z ludźmi na całym świecie.

Prezesem Klubu jest Leszek Michura- SP9NSY

Galeria zdjęć

O Limanowskim Domu Kultury