yt
ofpt
ofpt
bip
Harmonogram zajęć
Ogłoszenia pracowni Ogłoszenia pracowni

Nasze pracownie

Historia

Historia
Historia Radioklubu "Beskid"

Radioklub "Beskid" w Limanowej został założony w 1958 roku. Z tego okresu pochodzi pierwsza wzmianka o klubie w czasopiśmie "Radioamator i Krótkofalowiec Polski' późniejszy "Radioelektronik". Kolejna wzmianka o klubie pochodzi z 1988 roku w czasopiśmie "Dunajec". Wywiadu z kolegami krótkofalowcami z Limanowej przeprowadziły później "Dziennik Polski" oraz został nakręcony reportaż przez TV Kraków emitowany w Kronice Krakowskiej na kanale TVP2. Niestety nie zachowały się żadne dokumenty z tamtego okresu.

Prawdopodobnie z tamtego okresu zachowała się dotychczasowa nazwa klubu -Radioklub "BESKID". Założycielami była grupa pasjonatów radioamatorstwa i elektroniki,która w tamtym czasie dopiero raczkowała w Limanowej.

Klub w początkowej fazie działał jako klub nasłuchowy ze znakiem SP0700/NS,używano sprzętu z demobilu wojskowego jak np.radiostacji czołgowej RBM-1 oraz odbiornika EKB,jak też odbiornika produkcji czechosłowackiej- Lamda, dopiero w latach 1981-1982 klub uzyskał licencję na nadawanie i znak SP9KRJ.

Początkowo siedzibą klubu był Ośrodek Szkolenia Kierowców LOK w Limanowej przy ul. Piłsudskiego, później siedzibą był Limanowski Dom Kultury z ówczesnym dyrektorem Jerzym Obrzutem, Który wiele uwagi poświęcił dla rozwoju Krótkofalarstwa na ziemiach limanowszczyzny. W tym okresie nastąpił silny rozwój Radioklubu, powstało też kilka sekcji -jak sekcja elektroniczna, strzelecka, wieloboju łączności, telegraficzna. Radioklub zrzeszał około 60 osób członków i sympatyków.

Praca radiostacji klubowej SP9KRJ w wielu zawodach krajowych i zagranicznych przekładała się na zdobywanie wysokich pozycji oraz zdobywanie dyplomów i nagród.

Na szczególne uznanie zasługują krótkofalowcy z Nowego Sącza, którzy w wielu dziedzinach służyli pomocą w owym okresie wspomagając nas na wielu płaszczyznach.Są to: SP9JQG-Jacek,SP9HG-Bogdan,SP9CUA-Jurek,SP9HA-Czesław i wielu innych.To dzięki nim do dziś krótkofalowcy istnieją na ziemi limanowskiej i są słyszani na całej kuli ziemskiej.

Galeria zdjęć

O Limanowskim Domu Kultury