yt
ofpt
ofpt
bip
Harmonogram zajęć
Ogłoszenia pracowni Ogłoszenia pracowni

Nasze pracownie

Kierownik zespołu

Kierownik zespołu
Kierownik Artystyczny Limanowskiej Orkiestry Kameralnej
Sebastian Szymański – polski kompozytor muzyki klasycznej. Członek zwyczajny i wielokrotny stypendysta ZAiKS, członek założyciel Towarzystwa Naukowego EDUCARE – Sekcja Sztuki oraz założyciel Limanowskiej Orkiestry Kameralnej.

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – kierunek Teologia Ogólna – praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Decyka z zakresu muzyki sakralnej (2012) oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. dr hab. Pawła Łukaszewskiego (dyplom 2015).

Doktorant Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 2015) – obszar badań – Współczesna Muzyka Sakralna, Teologia Muzyki, Twórczość.

W 2017 roku uzyskał stopień licencjata kościelnego nauk teologicznych z zakresu Muzyki Kościelnej.

Płyta PIE IESU Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra pod dyrekcją Pawła Łukaszewskiego z utworem Sebastiana Szymańskiego Pie Jesu została nominowana do nagrody FRYDERYK 2019 w kategorii Album Roku Muzyka Współczesna.

Uczestniczył w kursach i master classes prowadzonych m. in. przez Trevora Morrisa, Michaela Todda, Roberta Messingera, Roberta Elhaia, Diego Navarro, Daniela Carlina i Dennisa Sandsa.

Utwory Sebastiana Szymańskiego były wykonywane na koncertach kameralnych i symfonicznych w Polsce i za granicą m. in. przez: solistów: Artur Janda, Christian Krämer, Anna Mikołajczyk-Niewiedział, Justin Snyder, Kai Schumacher; dyrygentów: Jan Łukaszewski, Paweł Łukaszewski, Michał Klauza, Bartosz Michałowski, Stanisław Strączek; zespoły: Chór Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra, Polski Chór Kameralny, Polski Narodowy Chór Młodzieżowy, Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Polska Orkiestra Radiowa i inni.

Dorobek naukowy Sebastiana Szymańskiego obejmuje referaty i artykuły z zakresu współczesnej muzyki sakralnej, teologii muzyki oraz twórczości, które zostały przedstawione podczas wielu konferencji, seminariów naukowych i warsztatów o zasięgu krajowym i międzynarodowym (w tym zagranicznych), np.:
 • Msza jako gatunek muzyki sakralnej w wychowaniu duchowym człowieka.
  Perspektywa personalistyczna.
  Artykuł w kwartalniku naukowym FIDES ET RATIO.
  Problematyka Transgresji i Transcendencji. Nr 2(30)2017, s. 187-197, ISSN 2082-7067
  TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO
 • Fourth Interdisciplinary Conference: Verbal, Visual and Scientific Narratives (04-06.09.2017 r.)
  Członek Komitetu Naukowego i prelegent.
  Temat wystąpienia: Narracja w muzyce
  Pultusk Academy of Humanities, Poland
 • Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017 (25-26.05.2017 r.)
  Music Education Research.
  Prelegent.
  Temat wystąpienia: Polish Contemporary Sacral Music
  Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, Hungary
Sebastian Szymański jest autorem muzyki do filmów, m. in. reżyserów: Michała Mroza (np. Kwadratacja), Jana Macierewicza, Piotra Furmankiewicza (np. Malucholandia), Magdaleny Gałysz (Przedszkolaki), Danieli Hanelovej (Czechy), Joanny Wnęk (Irlandia – Alone), Josepha Daniela (USA – Wild on the Fly).

Twórczość kompozytora była emitowana w: TVP, TVP Kultura, TVN, TV Puls 2, JimJam Polsat, Polskie Radio, Radio WPRB (USA), kinach Cinema City i MultiKino.

Bardziej szczegółowe informacje na temat osoby kompozytora znajdują się na jego stronie internetowej:
www.Szymanski-Composer.com

Galeria zdjęć

O Limanowskim Domu Kultury