yt
ofpt
ofpt
bip

Zespół Regionalny „LIMANOWIANIE” im. L. Mordarskiego

Zespół Regionalny „LIMANOWIANIE” im. L. Mordarskiego
Zespół Regionalny "Limanowianie" im. Ludwika Mordarskiego
 
Zespół Regionalny „Limanowianie” im. Ludwika Mordarskiego istnieje od 1969 rok. Swoją nazwę przyjął od nazwy miasta i regionu. Zespół działa przy i jest finansowany przez Limanowski Dom Kultury.

Celem działalności zespołu jest kultywowanie tradycji i wartości kulturowych regionu. Członkami zespołu są śpiewacy, tancerze i muzycy ludowi. Zespół występował wielokrotnie zagranicą. Odwiedził m.in. Słowację, Węgry, Holandię, Niemcy, Kuwejt, Hiszpanię, Chiny, Włochy, Francję, Grecję, Ukrainę, Czechy i Chorwację. Jest laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Brał udział w licznych audycjach telewizyjnych i radiowych, ponadto powstał film o zespole „Limanowianie” nakręcony przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych w Łodzi.

Zespół kultywuje folklor lachowski i góralski, gdyż obie te grupy etniczne wywierały wpływ na Ziemię Limanowską. Repertuar stanowią pieśni, obrzędy i zwyczaje związane z tą kulturą, a w szczególności: "ograbek", "śmiguśne słomioki’", "’obigrowka’", "podłażniki", "jasełka". Oprócz zwyczajów i obrzędów na limanowszczyźnie występują charakterystyczne tańce w metrum 2/4, żywiołowe, dynamiczne, odzwierciedlające temperament tutejszej ludności. Przy muzyce kapeli lachowskiej tańczone są takie polki jak :"cięta", "raśka", "cicha", "suwana", "sowlinianka", "na jedną nogę", "z nogi", oraz tańce obrazujące czynności, typu: "kowal", "szewc", "krzak", 'kosiorz". Muzyka pasterska natomiast kultywuje grę na zapomnianych już instrumentach charakterystycznych dla tutejszego regionu jak: "slomcok", "trąbka pasterska", "rzemyk", "burkoc", "trombita" oraz fujarki różnych odmian. Instrumenty te posiadają oryginalną barwę dźwięku i brzmienie, a muzykowanie na nich ma jeden cel: gra na nich nie może ulec zapomnieniu.

W czasie swej ponad 40-letniej działalności "LIMANOWIANIE" brali udział w dziesiątkach przeglądów i festiwali zdobywając niezliczoną ilość nagród i wyróżnień, a także wielokrotnie wyjeżdżali za granicę promując polską kulturę narodową zdobywając niezliczoną ilość nagród i wyróżnień - m.in. wspólnie z krakowskimi teatrami "STU" Krzysztofa Jasińskiego i "KTO" Jerzego Zonia brali udział w widowiskach plenerowych prezentowanych we Francji, Hiszpanii, Niemczech oraz wielu miastach Polski. Koncertowali w 14 krajach europejskich i dwóch azjatyckich (Kuwejt, Chiny). Szczególnym w pamięci członków zespołu, było spotkanie w Watykanie z papieżem Janem Pawłem II.

Próby zespołu odbywają się we wtorki i piątki od godziny 17:00 do 19:00 w sali nr 51.

Zajęcia prowadzi: Jacek Smaga

Galeria zdjęć

O Limanowskim Domu Kultury