yt
ofpt
ofpt
bip

Zespół Regionalny "Limanowianie" im. Ludwika Mordarskiego

Zespół Regionalny "Limanowianie" im. Ludwika Mordarskiego
Aktualnym kierownikiem oraz prowadzącym zajęcia jest pan Jacek Smaga.
Zespół Regionalny "Limanowianie" im. Ludwika Mordarskiego istnieje od 1969 roku. Swoją nazwę przyjął od nazwy miasta i regionu. Zespół działa przy Limanowskim Dom Kultury i jest przez niego finansowany.

Celem działalności zespołu jest kultywowanie tradycji i wartości kulturowych regionu. Członkami zespołu są śpiewacy, tancerze i muzycy ludowi. Zespół występował wielokrotnie za granicą. Odwiedził m. in. Słowację, Węgry, Holandię, Niemcy, Kuwejt, Hiszpanię, Chiny, Włochy, Francję, Grecję, Ukrainę, Czechy i Chorwację. Jest laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych. Brał udział w licznych audycjach telewizyjnych i radiowych, ponadto powstał film o zespole "Limanowianie" nakręcony przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych w Łodzi.

Zespół kultywuje folklor lachowski i góralski, gdyż obie te grupy etniczne wywierały wpływ na Ziemię Limanowską. Repertuar stanowią pieśni, obrzędy i zwyczaje związane z tą kulturą, a w szczególności: "ograbek", "śmiguśne słomioki", "obigrowka", "podłaźniki", "jasełka". Oprócz zwyczajów i obrzędów na limanowszczyźnie występują charakterystyczne tańce w metrum 2/4, żywiołowe, dynamiczne, odzwierciedlające temperament tutejszej ludności. Przy muzyce kapeli lachowskiej tańczone są takie polki jak: "cięta", "raśka", "cicha", "suwana", "sowlinianka", "na jedną nogę", "z nogi" oraz tańce obrazujące czynności, typu: "kowal", "szewc", "krzak", "kosiorz". Muzyka pasterska natomiast kultywuje grę na zapomnianych już instrumentach charakterystycznych dla tutejszego regionu jak: "słomcok", "trąbka pasterska", "rzemyk", "burkoc", "trombita" oraz fujarki różnych odmian. Instrumenty te posiadają oryginalną barwę dźwięku i brzmienie, a muzykowanie na nich ma jeden cel: gra na nich nie może ulec zapomnieniu.

W czasie swej kilkudziesięcioletniej działalności "Limanowianie" brali udział w dziesiątkach przeglądów i festiwali zdobywając niezliczoną ilość nagród i wyróżnień. Wielokrotnie wyjeżdżali za granicę promując polską kulturę narodową - m. in. wspólnie z krakowskimi teatrami "STU" Krzysztofa Jasińskiego i "KTO" Jerzego Zonia brali udział w widowiskach plenerowych prezentowanych we Francji, Hiszpanii, Niemczech oraz wielu miastach Polski. Koncertowali w 14 krajach europejskich i dwóch azjatyckich. Szczególnym w pamięci członków zespołu było spotkanie w Watykanie z papieżem Janem Pawłem II.

Próby zespołu odbywają się we wtorki i piątki od godziny 17:00 do godz. 19:00 w sali nr 51.

Galeria zdjęć

O Limanowskim Domu Kultury