bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

WARSZTATY WOKALNO – AKTORSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w dwudniowych warsztatach, na których dzieci odkrywać będą nie tylko różne oblicza muzyki, ale poprzez zabawy i ćwiczenia poznawać podstawowe terminy muzyczne.Zajęcia muzyczne pomagają w prawidłowym rozwoju psychofizycznym dziecka. Poprzez zabawę dzieci uczą się najsprawniej, zatem formą przekazania im najważniejszych informacji są muzyczne ćwiczenia oparte o śpiew, naukę nowych piosenek, ruch i gry grupowe.
Oprócz zdobywania wiedzy muzycznej i kulturowej, na zajęciach uczestnicy nabywają umiejętności w zakresie:
• świadomego prowadzenia swojego głosu,
• prawidłowego oddychania przeponowo - żebrowego,
• anatomii i fizjologii głosu,
• pracy rezonatorów i rejestrów: głowowego i piersiowego,
• poprawy słuchu muzycznego,
• właściwej artykulacji i dykcji,
• różnicowania dynamiki w mowie i śpiewie,
• wydobycia mocnego głosu,
• nauki muzycznych pojęć,
• pracy z mikrofonem,
• higieny głosu i zapobiegania jego chorobom,
• niwelowania tremy przed występami publicznymi,
• poprawy komunikacji językowej pomiędzy rówieśnikami,
• rozpowszechniania muzyki wokalnej: klasycznej, estradowej oraz rozrywkowej,
• kreatywności artystycznej i wyrażania siebie.

Warsztaty dedykowane dla dzieci i młodzieży w wieku  8 - 17 lat

Termin: 11- 12 sierpień

PRZEBIEG WARSZTATÓW:

CZWARTEK 11 SIERPNIA
11:00 - 12:00 - ćwiczenia wokalne i oddechowe (zagadnienia z zakresu emisji głosu),
12:15 - 13:00 - praca nad wspólna piosenką,
13:00 - 13.45 - zajęcia aktorskie,
14:00 - 17:00 – zajęcia indywidualne.

PIĄTEK  12 SIERPIEŃ
11:00 - 12:00 - ćwiczenia wokalne i oddechowe (zagadnienia z zakresu emisji głosu),
12:15 - 13:00 -  praca nad wspólna piosenką,
13:00 - 13:45 – zajęcia aktorskie,
14:00 – 17:00 – zajęcia indywidualne,
17:00 KONCERT PODSUMOWUJĄCY

Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania piosenki do wykonania solowego oraz podkładu na pendrive.
 

Koszt udziału w warsztatach wynosi 195,00 zł

Warsztaty poprowadzą:
Sylwia Zelek-Golonka - absolwentka Akademii Muzycznej ( AM) w Krakowie na Wydziale wokalno-aktorskim i Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (UMFC ) specjalność opera oraz magister edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego( UJK)  w Kielcach. Finalistka Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Anny German w Moskwie i Międzynarodowego Festiwalu Slovianski Bazar w Witebsku. Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia artystyczne.Współpracuje z Teatrem Stu, Teatrem Modrzewiowym, Chórem Polskiego Radia w Krakowie i prowadzi zajęcia z emisji głosu.

Iga Krzaczyńska - absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Wokalno – Aktorskim w stopniu naukowym magistra. Kilkuletnia współpraca jako wokalistka z magazynem Bliżej Przedszkola umożliwiła jej nagrania studyjne płyt z muzyką edukacyjną dla dzieci. Występowała na deskach Opery Krakowskiej (gala operowa Studenci mają głos) jak i Krakowskiej Opery Kameralnej (La Canterina J. Haydn’a). W 2018 roku otrzymała wyróżnienie w V Międzynarodowym Konkursie Anny German w Białymstoku. Obecnie naucza śpiewu w Muzykalni Pracowni Dźwięku w Krakowie oraz współpracuje z Chórem Polskiego Radia.

Płatności za warsztaty dokonuje się przed zajęciami. Wpłaty należy uiścić przelewem na rachunek bankowy Limanowskiego Domu Kultury:

54 8804 0000 0000 0024 5906 0001

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę warsztatów!!!

Po dokonaniu przelewu bardzo prosimy o przesłanie dowodu opłacenia na adres mailowy: biuro@ldk.limanowa.pl

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy