bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Laureaci "Limanowskiej Słazy"

Konkurs Zespołów Regionalnych towarzyszy „Limanowskiej Słazie” od samego początku.
Jego nazwa zmieniała się na przestrzeni lat: najpierw był to przegląd, później konkurs, jeszcze później prezentacja, aby w końcu znów stać się konkursem.
Od roku 1975 do połowy pierwszej dekady XXI wieku oceniany był w dwóch kategoriach: zespołów autentycznych i zespołów artystycznie opracowanych.
Od roku 1996 zespoły dziecięce oceniane są w odrębnej kategorii, natomiast pierwsze zespoły młodzieżowe zaczęły się pokazywać na „Słazie” w roku 2008 i od tamtej pory również oceniane są w odrębnej kategorii.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej prezentujemy zwycięzców pierwszych miejsc na przestrzeni lat 1975 - 2023.
   
DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE  
„Dolina Mszanki” z Mszany Górnej
2021
Dziecięcy Zespół Regionalny przy Szkole Podstawowej w Zasadnem
2006
„Mali Słopniczanie” ze Słopnic
2003, 2005, 2006, 2008, 2009
„Mali Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca
2002, 2015
„Pnioki” z Sadku - Kostrzy
2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023
„Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca (grupa młodzieżowa)
2016
„Zasadnioki” z Zasadnego
2010, 2011, 2013, 2015, 2021, 2022
Dziecięcy zespół regionalny Gminy Dobra             2023

 

 

DOROSŁE

 
„Dolina Słomki” ze Stronia
2018
„Gorce” z Kamienicy
1977, 2008
Grupa Obrzędowa z Porąbki
1996
„Jurkowianie” z Jurkowa
1982, 2011, 2017
„Kasinianie - Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej
2001, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2014
„Kasinianie” z Kasiny Wielkiej
1979, 1980, 1981
„Limanowianie” z Limanowej
1976, 1977, 1982, 1987, 1990, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2011,2023
„Pisarzowianie” z Pisarzowej
1975, 1978, 1984, 1996, 1997, 2009
„Porębianie” z Poręby Wielkiej
1976
„Przyszowianie” z Przyszowej
2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2022, 2023
„Słopnicki Zbyrcok” ze Słopnic
2016, 2018
„Słopniczanie” ze Słopnic
1988
„Spod Kicek” z Mordarki
1993, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019
"Starowiejski Hyr" ze Starej Wsi             2022, 2023
„Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca
2015, 2023
„Śwarni Łojce” z Sadku - Kostrzy
2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022
„Zagórze” z Kasiny Wielkiej
1982, 1987, 1990

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy