bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Laureaci "Limanowskiej Słazy"

Konkurs Zespołów Regionalnych towarzyszy „Limanowskiej Słazie” od samego początku.
Jego nazwa zmieniała się na przestrzeni lat: najpierw był to przegląd, później konkurs, jeszcze później prezentacja, aby w końcu znów stać się konkursem.
Od roku 1975 do połowy pierwszej dekady XXI wieku oceniany był w dwóch kategoriach: zespołów autentycznych i zespołów artystycznie opracowanych.
Od roku 1996 zespoły dziecięce oceniane są w odrębnej kategorii, natomiast pierwsze zespoły młodzieżowe zaczęły się pokazywać na „Słazie” w roku 2008 i od tamtej pory również oceniane są w odrębnej kategorii.
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poniżej prezentujemy zwycięzców pierwszych miejsc na przestrzeni lat 1975 - 2021.
   
DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE  
„Dolina Mszanki” z Mszany Górnej
2021
Dziecięcy Zespół Regionalny przy Szkole Podstawowej w Zasadnem
2006
„Mali Słopniczanie” ze Słopnic
2003, 2005, 2006, 2008, 2009
„Mali Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca
2002, 2015
„Pnioki” z Sadku - Kostrzy
2008, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022
„Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca (grupa młodzieżowa)
2016
„Zasadnioki” z Zasadnego
2010, 2011, 2013, 2015, 2021, 2022
 
 
DOROSŁE
 
„Dolina Słomki” ze Stronia
2018
„Gorce” z Kamienicy
1977, 2008
Grupa Obrzędowa z Porąbki
1996
„Jurkowianie” z Jurkowa
1982, 2011, 2017
„Kasinianie - Zagórzanie” z Kasiny Wielkiej
2001, 2003, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012, 2014
„Kasinianie” z Kasiny Wielkiej
1979, 1980, 1981
„Limanowianie” z Limanowej
1976, 1977, 1982, 1987, 1990, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2011
„Pisarzowianie” z Pisarzowej
1975, 1978, 1984, 1996, 1997, 2009
„Porębianie” z Poręby Wielkiej
1976
„Przyszowianie” z Przyszowej
2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014, 2022
„Słopnicki Zbyrcok” ze Słopnic
2016, 2018
„Słopniczanie” ze Słopnic
1988
„Spod Kicek” z Mordarki
1993, 1995, 1997, 1998, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019
"Starowiejski Hyr" ze Starej Wsi             2022
„Szczyrzycanie” ze Szczyrzyca
2015
„Śwarni Łojce” z Sadku - Kostrzy
2012, 2014, 2016, 2017, 2019, 2021, 2022
„Zagórze” z Kasiny Wielkiej
1982, 1987, 1990

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy