bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wróć

Konwersja Cyfrowa Domów Kultury - dodatkowe środki dla LDK


 

Z przyjemnością informujemy, że wniosek uzupełniający Limanowskiego Domu Kultury złożony w II konkursie grantowym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury otrzymał dodatkowe dofinansowanie w wysokości 10 000 zł. 

W ramach dodatkowych działań zaplanowano: zakup m.in. słuchawek studyjnych, gimbala, tabletu graficznego, aparatu, oprogramowania do tworzenie profesjonalnej jakości produkcji oraz szkolenie dla personelu. To uzupełnienie sprzętu do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych realizowanego w ramach projektu grantowego pn. „Doposażenie Limanowskiego Domu Kultury w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online”, który przyczyni się do usprawnienia pracy osób odpowiedzialnych za realizacje transmisji online, tworzenie filmów, nagrań, obróbki dźwięku.

 

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem projektu jest rozwój instytucji kultury na rzecz prowadzonej przez nie działalności statutowej poprzez wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje niezbędne do projektowania działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej z wykorzystaniem internetu i narzędzi ICT, a także poprzez kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w niezbędny sprzęt IT i oprogramowanie.*

 

Zapraszamy do śledzenia naszych kanałów, gdzie informujemy o poszczególnych etapach realizowanego projektu grantowego.

 

 

*źródło: Narodowe Centrum Kultury.

Grafika: Narodowe Centrum Kultury.

 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy