bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Wydarzenia cykliczne

DZIECIĘCA TRIADA ARTYSTYCZNA to wspólna nazwa dla trzech konkursów artystycznych, organizowanych początkowo przez Limanowski Dom Kultury oraz Urząd Gminy Limanowa.
Od roku 2014 TRIADA odbywa się pod Patronatem Burmistrza Miasta Limanowa i obejmuje szkoły podstawowe oraz przedszkola z terenu miasta. Od roku 2017 składa się z czterech etapów (wyjątek stanowił rok 2018 kiedy to z uwagi na trwającą przebudowę Limanowskiego Domu Kultury zorganizowane zostały 3 etapy).

W roku 2020 z powodu pandemii Covid-19 udało się przeprowadzić tylko 1 etap - Mały Konkurs Recytacji Poezji Dla Dzieci.
 

Konkursy te w zamierzeniu organizatora mają na celu zainteresowanie najmłodszych poezją, śpiewem, tańcem, teatrem, muzyką, a także wspomaganie kształtowania u dzieci kultury językowej i estetyki wysławiania się. Chcemy stworzyć możliwość zaprezentowania środowisku limanowskiemu całorocznej pracy twórczej miejskich placówek oświatowych. Jednocześnie dzieciom - małym artystom, chcemy dać satysfakcję z publicznej prezentacji i w ten sposób stworzyć atmosferę zachęty dla uczestnictwa w życiu kulturalnym od najmłodszych lat.

Od 2017 roku konkurs składa się z 4 rodzajów prezentacji, którymi są:

  • Mały Konkurs Recytacji Poezji Dla Dzieci
  • Spotkania Śpiewających Dzieci
  • Prezentacje Taneczne Limanowskich Dzieci
  • Prezentacje Artystyczne Limanowskich Dzieci

Udział reprezentantów placówki oświatowej w każdym z konkursów jest punktowany oddzielnie, zaś za udział reprezentantów szkoły lub przedszkola w każdym z konkursów placówka oświatowa otrzymuje dodatkowo 3 punkty.

TRIADA odbywa się więc na przestrzeni kilku tygodni, gdyż poszczególne konkursy mają miejsce w różnych terminach. Finał organizowany jest zawsze w święto Dnia Matki/Dnia Dziecka, kiedy to podczas koncertu odbywają się prezentacje finałowe.

Zapraszamy do obejrzenia dostępnych GALERII ZDJĘĆ po kliknięciu na poniższe odnośniki:

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy