bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Zespół Regionalny "Limanowianie" im. Ludwika Mordarskiego

EJ, ŁOD WIYRSKA DO WIYRSKA - LECI PIYKNE GRANIE
EJ, KA PRZYGRYWO MUZYKA - TAM "LIMANOWIANIE"


Kiedy latem 1969 roku garstka entuzjastów folkloru ziemi limanowskiej spotkała się w ówczesnej świetlicy CPN w Sowlinach z zamiarem utworzenia muzyczno-tanecznej grupy regionalnej, żaden z nich zapewne nie przypuszczał, że ich pomysł zaowocuje powstaniem zespołu, który na trwałe wpisze się w pejzaż kulturalny tej ziemi.
  
Założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu do roku 2010 był znany muzyk, folklorysta i pedagog Ludwik Mordarski.
Pierwszy skład współtworzyli: Ludwik Odziomek, Edward Król, Stefan i Elżbieta Puch, Stanisław Tobiasz, Jan Kuchta, Szymon i Kazimierz Żak, Michał Pajor, Władysław i Leszek Mordarski, Jan Szewczyk, Władysław Kogutowicz, Krystyna Warszawska-Czaja, Janusz Czaja, Danuta Warszawska, Władysław Kaim, Zofia Skrzekut-Kaim, Krystyna Skrzekut-Mól, Mieczysław Skrzekut, Roman Frączek, Teresa Ślazyk, Jan Jędrzejek, Szczepan Puch, Anna Sułkowska-Jeż, Stefan Górszczyk, Marek i Mieczysław Konieczny, Wanda Skrzekut-Sułkowska, Marian Wójtowicz, Ignacy Tąta, Stanisław Golanka, Wiesława Prędka, Leszek Lach, Jan Nawalaniec.

Zespół wielokrotnie brał udział w audycjach radiowych i telewizyjnych w kraju i za granicą, a w 1981 roku Wytwórnia Filmów Dokumentalnych w Łodzi nagrała film pt. "LIMANOWIANIE". Oprócz rodziny Mordarskich z zespołem związane były w jego długoletniej działalności pokolenia: Królów, Skrzekutów, Twarogów, Puchów, Tątów, Żaków, Smagów czy Widomskich. W ostatnich latach skład zespołu znacznie się odmłodził. Obecnie tworzą go w przeważającej części uczniowie szkół gimnazjalnych i średnich Limanowej.
 
Od 1992 roku Zespół Regionalny "Limanowianie" ma swą siedzibę w Limanowskim Domu Kultury. Wieloletnia działalność artystyczna zespołu wieńczy lata pracy wielu ludzi i ogrom ich zaangażowania. Umiłowanie rodzinnej ziemi i folkloru oraz właściwa atmosfera przyczyniły się do osiągnięcia tak znaczących sukcesów.

Podczas Dni Limanowej 2011 na wniosek Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury oraz członków Zespołu - Burmistrz Miasta Limanowa nadał zespołowi "Limanowianie" imię Ludwika Mordarskiego. Akt nadania wręczył Burmistrz Miasta Władysław Bieda Kierownikowi Zespołu - Jackowi Smadze. W uroczystości uczestniczyła żona zmarłego Limanowianina - Honorowego Obywatela Miasta Limanowa - Pani Krystyna Mordarska, która wyraziła zgodę i przychylność inicjatywie.


Pierwszy artykuł w prasie dotyczący Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Limanowianie" ukazał się w listopadzie 1969 r. Napisany został przez redaktora Janusza Koszyka. Oto jego treść:

„Limanowianie” kultywują tradycje
Z inicjatywy Ludwika Mordarskiego - człowieka „dziedzicznie obciążonego” pasją do ludowej muzyki, uprawianej przez całe pokolenia Mordarskich - powstał w lipcu br. zespół regionalny „Limanowianie”. Mecenat nad nim objął CPN w Limanowej.
Zespół postawił sobie za cel ratowanie od zapomnienia piękna i bogactwa folkloru limanowskich Lachów, wyrażonego w pieśni, muzyce, tańcach, strojach i obrzędach.
Zaczęli od montowania programu muzyczno-wokalnego na chór i kapelę, aby już w październiku reprezentować region limanowski pod szyldem CPN - na IV Festiwalu Zespołów Regionalnych Zw. Zaw. Chemików w Grudziądzu. I reprezentowali go godnie, plasując się w czołówce laureatów.
Początek został zrobiony, zespół otrzymał „kartę wstępu” do rozwijania swych artystycznych lotów. Miejmy nadzieję, że o zespole pieśni i tańca „Limanowianie” usłyszymy jeszcze nie jeden raz, jako o „ambasadorze”, bujnie rozkwitającej twórczością ludową - ziemi limanowskiej.
(jot-ka)
 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy