bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Menu


Na podstawie art. 92 ust. 1, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”, p.o Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury
zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zamówienie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy