bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukaćWarsztaty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
Skončili sa bezplatné cezhraničné regionálne dielne v Limanowej a v Dolnom Kubíne pre členov jednotlivých ľudových  súborov, ako aj hudobníkov z oboch miest, v rámci toho hudobníkov prezentujúcich pastiersku hudbu.
Počas tvorivých dielní sa ľudové súbory oboznámili s tradičnými tancami svojho regiónu a precvičili si ich. Zo slovenskej strany sa na dielňach zúčastnili nasledujúce folklórne súbory:  Podroháčska folklórna skupina zo Zuberca, súbor Trnkári zo Žaškova, Polhoranka z Oravskej Polhory a súbor Goral zo Suchej Hory. Zo súborov reprezentujúcich lachovský región to boli regionálne súbory: Limanowianie, Szczyrzycanie, Jurkowianie a Przyszowianie.
Tvorivé dielne na slovenskej strane viedol zaslúžilý folklorista Karol Melek, člen folklórnej skupiny Rovienca a Speváckej folklórnej skupiny Orava z Dolného Kubína. Je iniciátorom a spoluorganizátorom mnohých folklórnych podujatí, napríklad Tanečného domu v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Vyhľadáva a zhromažďuje literatúru a rôzne publikácie o tradičnej ľudovej kultúre Slovenska a tieto poznatky sa snaží odovzdávať v práci s folklórnymi súbormi.
Tvorivé dielne na poľskej strane viedli choreografka Lidia Czechowska, dlhoročná zamestnankyňa Malopoľského kultúrneho centra SOKÓŁ v Nowom Sączi a odborná pracovníčka na nadstavbovom štúdiu folkloristiky a Leszek Mordarski, ktorý disponuje unikátnymi poznatkami o pastierskej hudbe.
Každá z folklórnych skupín sa podľa programu – scenára tvorivých dielní
  • oboznámila s najcharakteristickejšími piesňami svojho regiónu,
  • zoznámila s choreografiou a jednotlivými prvkami tradičných regionálnych tancov so zvláštnym dôrazom na mužskú a ženskú choreografiu,
  • uskutočnila niekoľko nácvikov choreografie s nástupmi a striedaním prvkov postupne v tempe pomalom a rýchlom, v rytme piesní.
Výsledky tvorivých dielní budú zdokumentované v poľsko-slovenskom filme prezentujúcom kultúrne dedičstvo lachovsko-oravského regiónu.
Pozývame Vás pozrieť si fotogalériu z realizácie bezplatných tvorivých regionálnych dielní, ktorá je sprístupnená v záložke mikroprojektu na podstránke GALERIA:  https://www.ldk.limanowa.pl/gm-interreg.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy