bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Zadanie pt. „Pielęgnujemy polską muzykę ludową” to zupełnie nowy projekt muzyczny ukazujący niezwykłe piękno i bogactwo polskiej muzyki ludowej, której autentyczny charakter i siła wyrazu wynikają bezpośrednio z życia polskiej wsi, jej obrzędów, obyczajów, wierzeń, bliskości przyrody oraz tańców.  Projekt będący wyrazem fascynacji dawnością, specyficznością i prostotą rodzimych tradycji kulturowych  zakłada przeprowadzenie konkursu na opracowanie pieśni ludowych na chór, warsztaty dla chóru oraz uroczysty koncert w trakcie którego zaprezentowanie zostaną zwycięskie kompozycje oraz wręczone zostaną nagrody dla autorów najlepszych kompozycji. Koncert zostanie nagrany, opracowane zostanie wydanie nutowe kompozycji - wszystko to pełnić będzie dodatkowo rolę edukacyjną i inspirującą dla kolejnych pokoleń.

Głównym celem realizacji zadania jest promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości, korzeni  obywatela poprzez prezentację piękna i bogactwa polskiej muzyki ludowej i regionalnej zaaranżowanej na chór mieszany oraz przekazanie jej kolejnym pokoleniom w sposób nowocześniejszy i bardziej atrakcyjny.

Realizacja zadania przyczyni się również do:

  • ukazania autentycznego charakteru i siła wyrazu polskiej muzyki ludowej wynikającej  bezpośrednio z życia polskiej wsi, jej obrzędów, obyczajów, wierzeń, bliskości przyrody oraz tańców;
  • promocja kompozytorów młodego pokolenia;
  • wzbogacenie repertuaru świeckiego w polskiej chóralistyce;
  • wzmocnienie roli muzyki ludowej poprzez współczesne opracowania w sztuce poważnej;
  • podniesienia rozwoju artystycznego, rozwój zdolności muzycznych, słuchu, pamięci chóru zaangażowanego w realizacje zadania;
  • popularyzacji i zachowania od zapomnienia, tradycyjnych ludowych pieśni;
  • promocji muzyki chóralnej, dotąd kojarzonej głownie z muzyka sakralną;
  • budzenia i rozwijania zainteresowania muzyką ludową, edukowania młodego pokolenia oraz  inspirowania do kolejnych przedsięwzięć kompozytorów, artystów.

 

Termin realizacji: 25.04.2022 - 31.10.2022

Wysokość otrzymanego dofinansowania 31 000 PLN

 

HONOROWY PATRONAT:
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego  
Władysław Bieda Burmistrz Miasta Limanowa
Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski


PATRONAT MEDIALNY:
TVP3
TV28
RMF MAXX
Limanowa.in

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy