bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 
Dňa 7. decembra sa v kinosále na Losošiňskej ulici č. 23 v Limanowej konalo záverečné evalvačné stretnutie mikroprojektu „Tance, kroje a pastierske hudobné nástroje lachovsko-oravského regiónu”, ktorý bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom Zväzku Euroregión "Tatry", v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

Práce na mikroprojekte sa začali v septembri 2016, keď Limanowský dom kultúry, v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Dolnom Kubíne, podal žiadosť o dofinancovanie mikroprojektu.

Hlavným cieľom mikroprojektu je ochrana a popularizácia kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia, prostredníctvom prezentácie najcharakteristickejších tancov, spevov, krojov a hudobných nástrojov vrátane pastierskych hudobných nástrojov etnických skupín Lachov a Oravcov, prezentovaných na pozadí krásnej prírodnej scenérie. Pozitívne rozhodnutie výboru pre mikroprojekty Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020, ktoré bolo prijaté vo februári tohto roku, bolo signálom na spustenie projektu. Práce spojené s realizáciou jednotlivých aktivít uvedených v žiadosti sa začali v apríli 2017.

 Prvou z týchto aktivít bolo zorganizovanie bezplatných cezhraničných regionálnych tvorivých dielní v Limanowej a v Dolnom Kubíne, počas ktorých sa hudobníci, ako aj členovia jednotlivých regionálnych súborov a skupín z oboch miest, prezentujúcich pastiersku hudbu, mohli oboznámiť s tradičnými tancami a precvičiť si ich. Tvorivé dielne, vedené choreografmi a odborníkmi z oblasti tanca, krojov, spevu a pastierskej hudby daného regiónu, sa konali zvlášť pre slovenskú a zvlášť pre poľskú stranu. Celkovo sa tvorivé dielne konali v rozsahu 24 hodín a zúčastnilo sa ich 168 osôb. Tvorivé dielne pre oravské folklórne súbory (Podroháčska folklórna skupina zo Zuberca, súbor Trnkári zo Žaškova, Polhoranka z Oravskej Polhory a Súbor Goral zo Suchej Hory) viedol pán Karol Melek. Choreografka, pani Lidia Czechowska, pripravovala regionálne súbory reprezentujúce lachovský región (Zespół Regionalny „Limanowianie”, Zespół Regionalny „Szczyrzycanie”, Zespół Regionalny „Jurkowianie” a Zespół Regionalny „Przyszowianie”). Päť členov regionálneho súboru „Limanowianie” sa navyše zúčastnilo dielní venovaných pastierskej hudbe, ktoré viedol pán Leszek Mordarski, odborník na pastiersku hudbu.

V rámci tejto aktivity bolo zakúpených 26 regionálnych krojov, ako aj 5 hudobných nástrojov, ktoré boli nevyhnutné nielen pre úspešnú realizáciu cieľov mikroprojektu, ale aj pre jeho ďalšie pokračovanie po ukončení vecnej realizácie projektu, t.j. pokračovanie v ochrane a popularizácii kultúrneho dedičstva poľsko-slovenského pohraničia prostredníctvom prezentácie tancov, spevov a pastierskych hudobných nástrojov Lachov a Oravcov.

Ďalším cieľom projektu bolo natočenie poľsko-slovenského filmu predstavujúceho tradičné tance a pastiersku hudbu lachovsko-oravského regiónu v prírodnom prostredí. Film bol natáčaný v Poľsku, ako aj na Slovensku, od augusta do októbra 2017. Jednotlivé tance sú vo filme prezentované aj s hudobným doprovodom. Prezentácie tancov sú taktiež doplnené komentármi o regióne, ako aj zvláštnostiach ľudových odevov, hudby a regionálneho tanca. Sprievodné slovo k filmu nahovorili význační etnografovia, choreografovia a muzikológovia: Alžbeta Čadecká (etnografka) a Karol Melek (choreograf), zastupujúci slovenskú stranu, a Lidia Czechowska (choreografka), Maria Brylak-Załuska (etnografka) a Leszek Mordarski (hudobník), reprezentujúci poľskú stranu.

Výsledkom natáčania je vznik niekoľkohodinového materiálu, z ktorého bolo do filmu vybrané to najdôležitejšie z kultúrneho odkazu a tradícií našich predkov. Film je výsledkom dôkladných príprav, tvorivých dielní a stretnutí partnerov, ako aj druhom istého etnografického záznamu kultúry našich predkov, ktorý je určený nielen súčasným, ale aj budúcim pohraničným generáciám. Film nepochybne prispeje k zvýšeniu povedomia o bohatstve a rozmanitosti kultúry pohraničia, tak medzi jeho obyvateľmi, ako i návštevníkmi. Dúfame, že práve návštevníci ešte väčšmi ocenia dedičstvo tohto kraja a odkryjú ďalšie atraktívne stránky pohraničných oblastí. V rámci tejto aktivity vznikla aj upútavka na film, ktorá bola premietaná v sieti kín v regióne Malopoľska a na veľkoplošnej obrazovke na námestí v Limanowej. Film na DVD dostanú kultúrne inštitúcie, školy, ako aj organizácie na oboch stranách hranice. Film bol distribuovaný aj počas záverečného evalvačného stretnutia.

Priebeh realizácie mikroprojektu a aktuálne informácie je možné sledovať na webovej stránke: https://www.ldk.limanowa.pl/108/projekt-interreg  
Na stránke sa taktiež nachádza popis projektu, galéria fotografií, upútavka na film, ako aj film samotný. Všetkých srdečne pozývame na webovú stránku projektu!

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy

Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Szanowni Państwo, nasz serwis stosuje pliki Cookies aby zapewnić jego prawidłowe działanie. Możecie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies klikając przycisk Ustawienia. Zalecamy zapoznanie się z Polityką plików Cookies.
Preferencje plików cookie
Wykorzystanie plików cookie

„Limanowski Dom Kultury w Limanowej” przy pomocy niniejszego serwisu przetwarza Twoje dane osobowe, co odbywa się m.in. przy użyciu plików cookies.

Niektóre z plików cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu i w związku z tym nie możesz z nich zrezygnować. Jeśli się zgodzisz, zastosujemy pliki cookies również w celu poprawy komfortu korzystania z serwisu, prowadzenia statystyk, integracji serwisu z treściami dostarczanymi przez zewnętrznych dostawców i w celu śledzenia Twojej aktywności dla potrzeb marketingowych. Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookies, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookie, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie prosimy o kontakt.