bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Zespół Regionalny "Limanowianie" im. Ludwika Mordarskiego

Ludwik Mordarski urodził się 25 sierpnia 1929 r. w Limanowej. W 1951 r. uzyskał świadectwo dojrzałości, a następnie ukończył Studium Nauczycielskie w Tarnowie. W roku 1982 uzyskał tytuł magistra wychowania muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach. Muzyk, kompozytor, założyciel i kierownik artystyczny Zespołu Regionalnego "Limanowianie", a także dyrygent orkiestry "Echo Podhala".

Pochodził z rodziny wielodzietnej o wieloletnich tradycjach muzycznych. Jego ojciec - Mieczysław - był nauczycielem muzyki i założycielem Orkiestry Dętej "Echo Podhala". Umiejętność gry na instrumentach muzycznych i wiedzę teoretyczną z dziedziny muzyki, a także zamiłowanie do piękna folkloru Ludwik otrzymał od ojca. Wraz z resztą rodzeństwa już od najmłodszych lat uczestniczył w życiu muzycznym swojego środowiska. Wychowywał się w atmosferze poczucia piękna muzyki oraz umiłowania tradycji ludowych, co zaowocowało żywym zainteresowaniem muzyką ludową.

 
     

Przez wiele kolejnych lat odwiedzał wsie powiatu limanowskiego zbierając od najstarszych mieszkańców informacje dotyczące folkloru muzycznego. Dokonał zapisu nutowego wielu melodii ludowych (opublikowane m. in. w IX tomie Dziedzictwa Kulturowego pt. "Muzyka Ziemi Limanowskiej" wspólnie ze swym synem Leszkiem). Dokumentował również inne przejawy kultury ludowej: obrzędy, zwyczaje, tańce i przyśpiewki ludowe. W trakcie swoich badań regionu uzyskał informacje o istniejących w przeszłości instrumentach pasterskich, takich jak: słomcok (odmiana piskawki języczkowej), pasterskie trąbki obojowe, rzemycek, burkoc-konewka oraz różnych odmian fujarki.

Po śmierci brata Mieczysława (juniora) w 1965 roku, przejął kierownictwo Orkiestry Dętej "Echo Podhala". W roku 1969 założył Regionalny Zespół "Limanowianie", którym kierował do ostatnich swoich dni. Zmarł w nocy z 17 na 18 września 2010 roku.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy