bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukaćProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

 


 

Decyzją Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, którego spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu w dniach 20-21 lutego 2017 r., projekt Limanowskiego Domu Kultury pt.” Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego”, znalazł się na liście mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura”.
Głównym celem mikroprojektu realizowanego we współpracy z Domem Kultury w Dolnym Kubinie jest ochrona i popularyzacja dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko-słowackiego poprzez prezentację najbardziej charakterystycznych tańców, śpiewu, strojów, instrumentów, w tym instrumentów pasterskich grup etnicznych Lachów i Orawiaków na tle walorów przyrodniczo-krajobrazowych.
Mikroprojekt realizowany będzie w miejscowościach na terenie Powiatu Limanowskiego i Okresu Dolny Kubin.

Cele szczegółowe mikroprojektu to:

- zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej oraz turystów na temat kultury, tradycji i zwyczajów grup etnicznych Lachów i Orawiaków poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu warsztatów dla PL i SK zespołów regionalnych, dotyczących tradycyjnych tańców, strojów i instrumentów pasterskich obu regionów

- utrwalenie i ochrona dziedzictwa kulturowego ziemi limanowskiej i regionu Dolnego Kubina poprzez opracowanie i stworzenie filmu identyfikującego i dokumentującego tradycyjne tańce lachowsko-orawskie oraz muzykę pasterską

- popularyzacja i promocja dziedzictwa kulturowego oraz walorów przyrodniczych regionu lachowskiego-orawskiego poprzez emisję zwiastuna do filmu, przekazanie instytucjom, organizacjom, szkołom, zespołom płyty z filmem, organizację transgranicznego spotkania podsumowującego realizację mikroprojektu oraz bezpłatne projekcje filmu.

W ramach działań zaplanowanych od kwietnia do grudnia 2017 roku zrealizowane zostaną miedzy innymi bezpłatne transgraniczne warsztaty regionalne w Limanowej i w Dolnym Kubinie dla członków poszczególnych zespołów regionalnych, kapeli oraz muzyków prezentujących muzykę pasterską z obu miast. Powstanie również polsko - słowacki film prezentujący w plenerze tradycyjne tańce ziemi lachowskiej i orawskiej oraz muzykę pasterską. Poszczególne prezentacje przeplatane będą komentarzami dotyczącymi regionu, specyfiki stroju, muzyki jak i tańca regionalnego. Na zakończenie realizacji zorganizowane zostanie spotkanie podsumowujące w trakcie którego odbędzie się oficjalna premiera filmu. Uczestnicy będą mieli także okazję przyjrzeć się „na żywo” i z bliska tradycjom Lachów i Orawian, którzy zaprezentują się w trakcie spotkania w tradycyjnych strojach i zagrają na typowych instrumentach między innymi pasterskich.

Całość zadania to 37 132,65 € przy czym wysokość przyznanego dofinansowania mikroprojektu z Europejskigo Funduszu Rozwoju Regionalnego, to 31 562,75 € co stanowi 85% budżetu zadania, wkład własny w wysokości 10% wynosi 3 713,27 €, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa stanowiące 5% budżetu zadania - 1 856,63 €.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy