bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej
IRENEUSZ WYRWA – profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, koordynator merytoryczny przedsięwzięcia i jego kierownik artystyczny.


Studia w zakresie gry na organach odbył pod kierunkiem prof. Juliana Gembalskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Uczestniczył w szeregu mistrzowskich kursów interpretacji muzyki organowej, które prowadzili m.in.: Marie-Claire Alain, Guy Bovet, Lorenzo Ghielmi, Martin Haselböck, André Isoir, Ton Koopman, Jon Laukvik, Ludger Lohmann, Herbert Wulf, Jean-Claude Zehnder oraz Wolfgang Zerer.
Jest laureatem dwóch ogólnopolskich konkursów organowych: we Wrocławiu (I nagroda, 1994) oraz w Rumi (II nagroda, 1996). W roku 2000 zdobył II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu. Jako solista i kameralista prowadzi ożywioną działalność koncertową w kraju i za granicą. Występuje także z towarzyszeniem renomowanych orkiestr symfonicznych. Jego dorobek artystyczny uzupełniają produkcje płytowe oraz nagrania archiwalne dla Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Przez ponad 20 lat był aktywnym muzykiem kościelnym, działając na terenie kilku polskich diecezji. W 2001 roku uzyskał kwalifikacje I stopnia w zakresie dyscypliny artystycznej instrumentalistyka w specjalności gra na organach. Na podstawie rozprawy pt. „Problematyka wykonawcza utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego w świetle poglądów estetycznych kompozytora na przykładzie wybranych symfonii opus 45” oraz dorobku artystycznego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego sztuki muzycznej w tej samej dyscyplinie i specjalności (2012). W latach 1999-2013 był pracownikiem naukowo dydaktycznym Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wykładając grę na organach oraz literaturę organową, akompaniament liturgiczny, improwizację, kontrapunkt i harmonię. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora w Zakładzie Muzyki Kościelnej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Zasiada w jury przesłuchań i konkursów organowych, jest zapraszany z wykładami gościnnymi i referatami, publikuje teksty naukowe i popularnonaukowe, prowadzi seminaria i kursy wykonawcze. Działa jako organizator życia muzycznego oraz rzeczoznawca w zakresie historycznego i współczesnego budownictwa organowego.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy