bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Limanowski Dom Kultury

Limanowski Dom Kultury stara się aktywnie pozyskiwać środki zewnętrzne na działalność kulturalną oraz na działalność kina „Klaps”.
 
ROK 2024
 
 

Z przyjemnością informujemy, że 50. Festiwal Folklorystyczny Limanowska Słaza, zgłoszony do programu Kultura ludowa i tradycyjna, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia  17 marca 2024 r. uzyskał dotację w wysokości 50 000,00

"Strategicznym celem programu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym), które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Dofinansowywane będą przedsięwzięcia związane ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych ich elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do kultur mniejszości narodowych i etnicznych oraz tradycji środowiskowych (w tym zawodowych i wiekowych np. zjawisk folkloru dziecięcego i młodzieżowego). Inicjatywy te mają przyczyniać się do integracji członków społeczności, wśród których dane zjawiska funkcjonują, i w ramach których są przekazywane (transmitowane). Zadaniem programu jest wspieranie działań związanych z materialnym oraz niematerialnym wymiarem dziedzictwa kulturowego, co wpisuje się w założenia ratyfikowanej w 2011 roku przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego". *

 

Tegoroczny Festiwal odbywać się będzie w dniach od 13 - 17 listopada.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

 

 

 • Źródło: https://www.gov.pl/web/kultura/kultura-ludowa-i-tradycyjna-2024
 
 
 
ROK 2023
1.
49. Festiwal Folklorystyczny Limanowska Słaza, zgłoszony do programu Kultura ludowa i tradycyjna, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskał dotację w wysokości 35 000,00 zł. Strategicznym celem programu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym), które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Wydarzenie po raz kolejny jest również współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej, które w tym roku na ten cel przeznaczyło 17 000,00 zł.


Tegoroczny Festiwal odbył się w dniach od 15 - 19 listopada.  Gospodarzem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Limanowa.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”
Podsumowanie oraz wyniki Festiwalu dostępne na stronie:
 
 
 
ROK 2022
 
1.
 

W 2022 roku członkowie Klubu Centrum Aktywności Seniora działającego przy jednostce, złożyli swój projekt na realizacje inicjatywy senioralnej pt. "Wspólnie tworzymy nasza przestrzeń". Projekt obejmował wyjazdu grupy senioralnej w Beskid Sądecki oraz warsztaty międzypokoleniowe.

Projekt JESTEM SENIOREM - DZIAŁAM Z WIGOREM! realizowany jest przez Fundację Dzień Dobry i skierowany do grupy aktywnych seniorów, dla których istotne są wszelkie inicjatywy służące lokalnej społeczności. W ramach projektu zrealizowanych zostało sześć inicjatyw senioralnych na rzecz lokalnych społeczności, 2-dniowy wyjazd szkoleniowo-integrujący w Krynicy-Zdroju, webinarium w lokalnym centrum wolontariatu, wizyta studyjna w Krakowie, warsztaty tematycznych oraz wymienne spotkania pomiędzy grupami Projekt zakończy się spotkaniem podsumowującym w Regietowie.

Całkowita wartość wsparcia otrzymana na międzypokoleniowe działania warsztatowe to kwota 2300,00 zł.

O wszystkich realizowanych działaniach można poczytać:

1. TUTAJ
2. TUTAJ
3. TUTAJ
4. TUTAJ

 
2.

Zadanie pt. „Pielęgnujemy polską muzykę ludową” to zupełnie nowy projekt muzyczny ukazujący niezwykłe piękno i bogactwo polskiej muzyki ludowej, której autentyczny charakter i siła wyrazu wynikają bezpośrednio z życia polskiej wsi, jej obrzędów, obyczajów, wierzeń, bliskości przyrody oraz tańców.  Projekt będący wyrazem fascynacji dawnością, specyficznością i prostotą rodzimych tradycji kulturowych  zakłada przeprowadzenie konkursu na opracowanie pieśni ludowych na chór, warsztaty dla chóru oraz uroczysty koncert w trakcie którego zaprezentowanie zostaną zwycięskie kompozycje oraz wręczone zostaną nagrody dla autorów najlepszych kompozycji. Koncert zostanie nagrany, opracowane zostanie wydanie nutowe kompozycji - wszystko to pełnić będzie dodatkowo rolę edukacyjną i inspirującą dla kolejnych pokoleń.

Głównym celem realizacji zadania jest promowanie postaw patriotycznych i kształtowanie świadomego własnej tożsamości, korzeni  obywatela poprzez prezentację piękna i bogactwa polskiej muzyki ludowej i regionalnej zaaranżowanej na chór mieszany oraz przekazanie jej kolejnym pokoleniom w sposób nowocześniejszy i bardziej atrakcyjny.

Realizacja zadania przyczyni się również do:

 • ukazania autentycznego charakteru i siła wyrazu polskiej muzyki ludowej wynikającej  bezpośrednio z życia polskiej wsi, jej obrzędów, obyczajów, wierzeń, bliskości przyrody oraz tańców;
 • promocja kompozytorów młodego pokolenia;
 • wzbogacenie repertuaru świeckiego w polskiej chóralistyce;
 • wzmocnienie roli muzyki ludowej poprzez współczesne opracowania w sztuce poważnej;
 • podniesienia rozwoju artystycznego, rozwój zdolności muzycznych, słuchu, pamięci chóru zaangażowanego w realizacje zadania;
 • popularyzacji i zachowania od zapomnienia, tradycyjnych ludowych pieśni;
 • promocji muzyki chóralnej, dotąd kojarzonej głownie z muzyka sakralną;
 • budzenia i rozwijania zainteresowania muzyką ludową, edukowania młodego pokolenia oraz  inspirowania do kolejnych przedsięwzięć kompozytorów, artystów.

 

Termin realizacji: 25.04.2022 - 31.10.2022

Wysokość otrzymanego dofinansowania 31 000 PLN

Więcej o projekcie:

1. Ogłaszamy KONKURS KOMPOZYTORSKI NA UTWÓR CHÓRALNY – LUDOWO na NOVO

2. Przedstawiamy Jury Konkursu KOMPOZYTORSKIEGO NA UTWÓR CHÓRALNY – LUDOWO na NOVO

3. Nabór zgłoszeń do konkursu kompozytorskiego na utwór chóralny – LUDOWO na NOVO zakończony!

4. Konkurs kompozytorski na utwór chóralny LUDOWO na NOVO - wyniki

5. Warsztaty wokalne dla chórzystów LimaNovum

6. Oto zwycięzcy konkursu LUDOWO na NOVO – koncert już w sobotę!

7. Wyjątkowym koncertem „ LUDOWO na NOVO” podsumowaliśmy realizację projektu

8. LUDOWO na NOVO - zapis nutowy zwycięskich kompozycji

9. „LUDOWO na NOVO” - zapraszamy do wysłuchania koncertu

10. Strona projektu

 
 
 
 
3.
 
 

Dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i
Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

 

Dofinansowanie ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego - edycja Niepodległość po polsku w wysokości 200 tysięcy zł pozyskał Limanowski Dom Kultury na realizację zadania pt.” Zakup wyposażenia techniki sceny do prowadzenia działań edukacyjno - kulturalnych w LDK”.

Zadanie jest pragnieniem zakończenia prac związanych z wyposażaniem największej w powiecie i jedynej tak dużej na tym obszarze sali mieszczącej się w Limanowski Domu Kultury. Należy dodać, iż tylko dzięki zakupowi brakującego na sali niezbędnego oświetlenia scenicznego możliwa będzie natychmiastowa kontynuacja i wzbogacenie realizowanych działań edukacyjno-kulturalnych.

Fundusz Patriotyczny został powołany z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego operatorem jest powołany w lutym 2020 roku Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego, którego zadaniem jest ochrona polskiego dziedzictwa Chrześcijańskiej Demokracji i ruchu narodowego. Powołanie funduszu poprzedziły kilkumiesięczne przygotowania, które nadzorował wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński.
W ramach zadania zakupiony zostanie wysokiej klasy nowoczesny profesjonalny zestaw oświetleniowy do sali widowiskowej. Podsumowanie realizacji zadania na stronie: TUTAJ

Podsumowanie realizacji zadania: TUTAJ

 
4.
       


Z przyjemnością informujemy, że po raz wniosek pn.: Festiwal Folklorystyczny "Limanowska Słaza", zgłoszony do programu Kultura ludowa i tradycyjna, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskał dotację w wysokości 30 000,00 zł. Wydarzenie po raz kolejny jest również współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej, które w tym roku na ten cel przeznaczyło 16 000,00 zł.


Strategicznym celem programu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim (oraz narodowym), które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Gospodarzem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Limanowa. Organizatorem „Limanowskiej Słazy” jest Limanowski Dom Kultury.

Podsumowanie oraz wyniki Festiwalu dostępne na stronie:

1. 48. LIMANOWSKA SŁAZA dobiegła końca - podsumowanie festiwalu

2. 48. LIMANOWSKA SŁAZA - protokół i lista zwycięzców

 
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

 
 
5.
 

Wniosek Limanowskiego Domu Kultury pn. „Doposażenie Limanowskiego Domu Kultury w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online” złożony w II konkursie grantowym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury otrzymał grant w wysokości 174 000 zł.  Nadmienić należy, że z łącznie złożonych 422 wniosków zostało wyłonionych 60 grantobiorców.


Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Celem projektu jest rozwój instytucji kultury na rzecz prowadzonej przez nie działalności statutowej poprzez wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje niezbędne do projektowania działań z zakresu edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej z wykorzystaniem internetu i narzędzi ICT, a także poprzez kompleksowe szkolenia i związane z nimi doposażenie w niezbędny sprzęt IT i oprogramowanie.*

 

*źródło: Narodowe Centrum Kultury.

Grafika: Narodowe Centrum Kultury.

 

Relacja z poszczególnych etapów realizacji projektu:

 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

 

ROK 2021
 
                                   
 

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny Festiwal Folklorystyczny "Limanowska Słaza", zgłoszony do programu Kultura ludowa i tradycyjna, decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskał dotację w wysokości 20 000,00 zł. Wydarzenie po raz kolejny jest również współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Limanowej, które w tym roku na ten cel przeznaczyło 15 000,00 zł.

Od  46 lat Limanowska SŁAZA jest najważniejszym świętem folkloru regionu limanowskiego, regionu najbardziej zróżnicowanego etnograficznie w Małopolsce. To unikalne wydarzenie, które nie tylko kultywuje, propaguje i chroni dla pokoleń bogactwo kultury ludowej takich grup etnograficznych jak: Lachy Limanowskie i Szczyrzyckie, Zagórzanie, Górale Gorczańscy oraz Łącko–Kamieniccy. To cztery dni prezentacji tradycyjnych, unikalnych i autentycznych wartości wyrażonych w muzyce, tańcach, gwarze oraz obrzędach i zwyczajach ludowych przeplatanych omówieniami. Zwieńczeniem wydarzenia będzie ceremonia rozdania nagród, uroczyste zakończenie festiwalu oraz koncert finałowy. Wydarzenie nie tylko tworzy niepowtarzalny klimat regionu ale i umacnia wspólnotową więź, regionalną tożsamość, integruje ludzi przywołując i wskazując najwartościowsze elementy tej kultury.
W tym roku wydarzenie odbędzie się w dniach od 3-7 listopada. 
Gospodarzem Festiwalu jest Burmistrz Miasta Limanowa.

Organizatorem „Limanowskiej Słazy” jest Limanowski Dom Kultury.

 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury –  państwowego funduszu celowego”
 
Podsumowanie wydarzenia oraz wyniki Festiwalu TUTAJ
 
 
ROK 2020
 
 
MINISTERSTWO KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU
 
Kolejny raz Festiwal Folklorystyczny Limanowska SŁAZA będący największym folklorystycznym wydarzeniem regionu limanowskiego,najbardziej zróżnicowanego etnograficznie w Małopolsce otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W tym roku ze względu sytuacje epidemiologiczna formuła Festiwalu została przekształcona na formułę online. Artyści nadsyłali nagrania swoich programów artystycznych w poszczególnych kategoriach: muzyka, grupa śpiewacza, gawędziarz, śpiewak, instrumentalista, mistrz i uczeń, które następnie zostały poddane ocenie Komisji Konsultantów autorytetów w dziedzinie etnografii, dialektologii, muzyki i choreografii. Wydarzenie zakończyło uroczyste odczytanie protokołu, indywidualne omówienia oraz publikacja specjalnie opracowanego filmu zawierającego wszystkie nagrodzone występy konkursowe. Wydarzenie kultywuje, propaguje, utrwala, chroni od zapomnienia i zatracenia niezwykle bogate dziedzictwo kultury Lachów, Zagórzan oraz Górali Sądeckich.
Wysokość otrzymanego dofinansowania: 30 000,00 zł
PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konsultantów 46. Festiwalu Folklorystycznego „Limanowska Słaza” - Edycja ON-LINE dostępny TUTAJ
 
 
 
 
 
 


NARODOWE CENTRUM KULTURY


Cykl Letnich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej znalazł się w gronie beneficjentów programu Narodowego Centrum Kultura – Interwencje 2020 i otrzymał dofinansowanie w kwocie 29000 złotych.
W trakcie trzech koncertów, które odbywały się w lipcu i sierpniu 2020 roku usłyszeć mogliśmy Sławomira Zubrzyckiego,  Ireneusza Wyrwe, zespół JERYCHO oraz zespół muzyki dawnej „Sabionetta”. Zaprezentowane zostały dzieła: Sebastiana Aguilera de Heredia, Josquin des Prez, Jacoba Obrechta, Adriana Willaerta, Antonio Valente, domenico Zipoli, Jana z Lublina, Wojciech Długoraja, Tarquinio Merula, Monsieura de Sainte-Colombe’a, Marina Maraisa, Josego Lidóna, Carla Friedricha Abela, Georga Friedricha Händla, łacińskie oraz polskie śpiewy maryjne, Andrzeja Trzecieskiego, Diomedesa Cato, Mikołaja Reja, Wojciecha Bassai ze Szczebrzeszyna, Stanisława Gąsiorka, Asprilio Pacelliego, Stanisława Grochowskiego, Cypriana Bazylika, Jakuba Lubelczyka, Giovanni Antonio Terzi, Joachima Bielskiego, Jana Kochanowskiego, Paulusa Glodiusa. Kierownictwo artystyczne nad organizacją całego cyklu sprawował  Profesor Ireneusz Wyrwa odpowiedzialny za merytoryczne przygotowanie programu wydarzenia, opracowanie folderu z programem  zawierającego program wszystkich 3 koncertów oraz notki biograficzne wykonawców jak i wygłoszenie autorskich komentarzy w trakcie każdego z trzech koncertów w ramach Letnich Koncertów Muzyki Organowej.
Całkowita wartość zadania: 43 750,30 zł.
Relacja z poszczególnych koncertów dostępna:

 

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Limanowski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych" na realizację zadania pod nazwą ”Zakup wyposażenia techniki sceny na potrzeby działalności kulturalno - edukacyjnej realizowanej przez LDK”  w priorytecie INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY 2020. Głównym celem realizacji w/w zadania jest pragnienie umożliwienie kontynuacji, rozwoju i wzbogacenia prowadzonych działań statutowych realizowanych przez jednostkę kultury w odnowionej siedzibie.
Otrzymane środki przeznaczone zostały na zakup wysokiej klasy zestawu nagłośnieniowego do odnowionej i rozbudowanej sali widowiskowej w Limanowskim Domu Kultury. Realizacja prac możliwa była dzięki dofinansowaniu oraz dotacji celowej przekazanej przez Burmistrza oraz Radę Miasta Limanowa.
Całkowita wartość zadania:  422 271,30 zł przy czym wysokość dofinansowania to 244 000,00 zł. Podsumowanie z realizacji zadania dostępne Nowe nagłośnienie już w LDK - podsumowanie wykonanych prac


ROK 2019
 

 

FUNDACJA DZIEŃ DOBRY

W kwietniu 2019 roku Limanowskie Seniorki działające przy Limanowskim Domu Kultury otrzymały wsparcie na realizacje projektu pt. „Z tradycją naszych Ojców” w ramach projektu "Liderzy 60+, edycja 2" współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 za pośrednictwem Fundacji Dzień Dobry. Otrzymane dofinansowanie przeznaczone zostało na organizacje międzypokoleniowych warsztatów: plecenia tradycyjnych wianków na zakończenie oktawy Bożego Ciała, tworzenia tradycyjnych snopków zielnych na święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz warsztaty z plastyki obrzędowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia. Wszystkie powstałe w trakcie zajęć przedmioty, nawiązywały do wykonywanych dawniej przez mieszkańców wsi elementów sztuki ludowej.
W ramach projektu nasze seniorki wzięły udział w dwudniowym spotkaniu szkoleniowo-integracyjnym w Muszynie oraz spotkaniach wymiennych, które sprzyjały nawiązywaniu nowych znajomości z grupami seniorów z innych miejscowości (relacja TUTAJ i TUTAJ)
Całkowita wartość wsparcia otrzymana na międzypokoleniowe działania warsztatowe to kwota 2300,00 zł. O wszystkich realizowanych działaniach można poczytać:

 

 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 września 2019 r. wniosek Miasta Limanowa otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej na doposażenie Orkiestry Dętej Echo Podhala, działającej w ramach Limanowskiego Domu Kultury w ramach konkursu pod nazwą „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 – NA START!” . Na mocy zawartej umowy za realizację zadania odpowiedzialny był Limanowski Dom Kultury. Otrzymane wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup niezbędnych instrumentów muzycznych:  3 saksofonów ( dwa tenorowe i jeden altowy) oraz puzonu tenorowego.
Całkowita wartość zadania 14000,00 w tym przyznane wsparcie 10000,00.
Podsumowanie z realizacji zadania dostępne: Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - podsumowanie realizacji zadaniaPOLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

1. Dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin – Cyfryzacja kin 2019" oraz dotacji celowej przekazanej przez Burmistrza oraz Radę Miasta Limanowa, do sali widowiskowo – kinowej zakupiony został zestaw cyfrowy, którego sercem jest cyfrowy projektor kinowy model BARCO IV generacji SP4K -20C, produkcji jednego z największych producentów kinowych projektorów cyfrowych. Jest to drugi projektor tej generacji zamontowany na terenie naszego kraju!!!!. Całkowita wartość zadania 384756,49 zł w tym przyznane dofinansowanie 167024,00 zł. Podsumowanie z realizacji zadania na naszej stronie:

2. „Zakup wyposażenia sal kinowych do rozbudowywanego Kina Klaps z równoczesnym dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób niedosłyszących i niepełnosprawnych" to kolejne zadanie zrealizowane dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej  w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin – Modernizacja kin 2019" oraz dotacji celowej przekazanej przez Burmistrza oraz Radę Miasta Limanowa. Dzięki wsparciu na sali widowiskowo – kinowej zakupiony i zamontowany został system nagłośnieniowy Dolby Digital DCI pracujący w oparciu o cyfrowy procesor dźwięku Datasat AP25,  zakupiony oraz zamontowany został podwieszony nad sceną srebrny ekran będący obecnie jednym z najlepszych powierzchni projekcyjnych, Harkness Clarus XC 170, o wymiarach obrazu 11 x 4,6 m. Z kolei na sali konferencyjnej wykonane zostały prace związane z montażem pętli indukcyjnej do Sali Konferencyjno - Kinowej i interkomu kasowego z pętlą indukcyjną w Kinie Klaps mającego swoją siedzibę przy ul. Bronisława Czecha 4 w Limanowej. Sala kinowa wyposażona została również w ekran będący obecnie jedną z najlepszych powierzchni projekcyjnych, Harkness Matt Plus o wymiarach obrazu 5,74x2,40m. Przeniesiono oraz dozbrojono posiadany przez jednostkę system nagłośnienia Dolby Digital Surround z obecnie działającej sali kinowej, który teraz pracować będzie w oparciu o cyfrowy procesor dźwięku Datasat AP25, profesjonalne rozwiązanie opracowane przez inżynierów dźwięku w celu zapewnienia najbardziej realistycznych wrażeń filmowych dostępnych w kinach na całym świecie. Całkowita wartość zrealizowanych prac zamknęła się kwotą 296177,13 przy czym wartość otrzymanego wsparcia to aż 180 000,00 zł. Relacja z wykonanych prac:

3. Trzecim zadaniem realizowanym dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz dotacji celowej przekazanej przez Burmistrza oraz Radę Miasta Limanowa był zakup foteli do sal kinowych rozbudowywanego Kina Klaps.  Dzięki pozyskanym środkom w rozbudowanym budynku do dyspozycji kinomanów oddane zostaną dwie sale kinowe na 70 i 435 miejsc. Całkowita wartość projektu to 149 394,58 zł przy czym wysokość dofinansowania to 90 000,00 zł. Aktualny wygląd naszych sal kinowych zobaczyć można:

4. „Zakup zestawu cyfrowego do drugiej sali kinowej Kina Klaps w Limanowej” to już ostatnie działanie, na które Limanowski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin – Cyfryzacja kin". W ramach prac do sali konferencyjnej zakupiony i zamontowany został zestaw cyfrowy  Barco DP2K 6E. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w nowym, rozbudowanym budynku jednostki, powstała druga profesjonalna sala kinowa z najnowszą technologią w najwyższej klasy jakości dźwięku i obrazu. Całkowita wartość projektu 156 000,00 zł, otrzymane dofinansowanie wyniosło 78 000,00 zł. Efekty naszych prac można zobaczyć tutaj:

 


ROK 2018
 

NARODOWE CENTRUM KULTURY
W ramach programu „Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska.” wdrożonego przez Narodowe Centrum Kultury, Limanowski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł (87,56% budżetu zadania) na realizację projektu pod nazwą: „Mali Limanowianie – pielęgnować tradycje”.
Projekt realizowany był w październiku i listopadzie, a w jego ramach odbyły się warsztaty integracyjne, śpiewu, muzyki oraz wykonane zostały tradycyjne stroje pasterskie.
Z wynikami realizacji projektu można zapoznać się TUTAJ, a efekt przeprowadzonych warsztatów i finalny etap projektu można było zobaczyć w dniu 20 stycznia 2019 r. Wtedy bowiem grupa dziecięca „Mali Limanowianie” wystąpiła podczas tradycyjnego Koncertu Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda!”. Relacja TUTAJ
Wszystkich zainteresowanych prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie internetowej: www.ldk.limanowa.pl
 

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – całkowita kwota dofinansowania w roku 2018 – 68 000,00 zł.
 
 • Prestiżowy Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza” otrzymał dwuletnie dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na lata 2018 – 2019 w ramach priorytetu „Kultura ludowa i tradycyjna”. Finansowe wsparcie w wysokości 50 000,00 zł, udzielone zostało na organizację 44. i 45. festiwalu, przy czym kwotę dofinansowania rozkłada się równo po 25 000,00 zł na każdy z festiwali. Wniosek Limanowskiego Domu Kultury uzyskał bardzo wysokie noty zarówno za część merytoryczną, strategiczną, jak i organizacyjną. Środki zostały przyznane we współpracy z Departamentem Narodowych Instytucji Kultury. TUTAJ można zapoznać się z wynikami Festiwalu.
 • Limanowski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pod nazwą: „Letnie Spotkania z Folklorem – Limanowa 2018”. Kwota dofinansowania w wysokości 18 000,00 zł stanowi 78,82% całościowego budżetu zadania opiewającego na kwotę ponad 22 000,00 zł. „Letnie Spotkania z Folklorem” miały na celu utrzymanie tożsamości lokalnej i regionalnej oraz utrwalenie jej dla obecnych i przyszłych pokoleń. W trakcie wydarzenia zostały pokazane najcenniejsze i autentyczne wartości kultury regionu wyrażone w muzyce, tańcach, gwarze oraz obrzędach i zwyczajach ludowych. W ramach projektu zrealizowano dwa spotkania - 5 sierpnia i 2 września - w Parku Miejskim, jedynym w mieście miejscu ze sceną bez barier architektonicznych.  Każde ze spotkań przybliżyło publiczności różne oblicza folkloru. W sierpniu można było zobaczyć i posłuchać zespołów i śpiewaków dziecięcych oraz młodzieżowych, a we wrześniu zespołów dorosłych. TUTAJ można zapoznać się ze szczegółami realizacji zadania.


ROK 2017
 

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO – całkowita kwota dofinansowania w roku 2017 – 144 000,00 zł.

 • zadanie pod nazwą: „XLIII Festiwal Folklorystyczny „Limanowska Słaza”” otrzymało dofinansowanie z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” w kwocie 20 000,00 zł; w ramach zadania z tej kwoty zostały sfinansowane m. in. nagrody festiwalowe. Celem programu „Kultura ludowa i tradycyjna” jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania. TUTAJ można zapoznać się z wynikami Festiwalu.
 • zadanie pod nazwą: „Jubileuszowe XX Letnie Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej w Bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej” otrzymało dofinansowanie z programu „Muzyka” w kwocie 20 000,00 zł; w ramach zadania z tej kwoty został wydany m. in. mini album podsumowujący dwudziestoletnią historię wydarzenia. Celem programu „Muzyka” jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. TUTAJ można zobaczyć relację z pierwszego koncertu, TUTAJ z drugiego koncertu, a TUTAJ z koncertu trzeciego.
 • zadanie pod nazwą: „Kim jesteśmy – w poszukiwaniu tożsamości ziemi limanowskiej” otrzymało dofinansowanie z programu „Kultura ludowa i tradycyjna” w kwocie 20 000,00 zł; w ramach zadania z tej kwoty zostały wykonane badania etnograficzne regionu. TUTAJ można zapoznać się ze szczegółami realizacji zadania.
 • zadanie pod nazwą: „Zakup wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej w LDK” otrzymało dofinansowanie z programu „Infrastruktura domów kultury” w kwocie 84 000,00 zł; w ramach zadania zakupiony został fortepian koncertowy YAMAHA CS II. Celem programu „Infrastruktura domów kultury” jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. TUTAJ można zobaczyć relację z finalizacji projektu.

 


PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ INTERREG V-A POLSKA-SŁOWACJA 2014-2020
Ponadto od kwietnia do grudnia Limanowski Dom Kultury w partnerstwie z Domem Kultury w Dolnym Kubinie realizował mikroprojekt pod nazwą: „Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego”. Realizacja projektu była możliwa dzięki pozytywnej decyzji Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, którego spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu w dniach 20-21 lutego 2017 r. Projekt został zatwierdzony do dofinansowania w ramach projektu parasolowego pod nazwą: „Łączy nas natura i kultura”.
Całość zadania opiewała na kwotę 37 132,65 €, przy czym wysokość przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 31 562,75 € co stanowiło 85% budżetu zadania, wkład własny w wysokości 10% wyniósł 3 713,27 €, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa stanowiące 5% budżetu zadania to kwota 1 856,63 €.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.”
TUTAJ można zapoznać się ze szczegółami i prześledzić kolejne etapy realizacji projektu.ROK 2016POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ
Limanowski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: „Remont i modernizacja holu kasowego z równoczesnym unowocześnieniem systemu sprzedaży biletów poprzez zakup i wdrożenie elektronicznego systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w kinie Klaps w Limanowej”.
Zadanie to zostało zrealizowane dzięki środkom pozyskanym w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – nazwa programu: Rozwój kin – Modernizacja kin.
Całość inwestycji opiewała na kwotę 30 099,00 złotych, z czego kwota przyznanego dofinansowania wyniosła 20 760,00 zł, co stanowi prawie 52% budżetu całego przedsięwzięcia.
TUTAJ można zobaczyć relację z zakończenia prac.
Po zakończeniu realizacji projektu ruszyła sprzedaż online biletów do kina. TUTAJ można zapoznać się ze szczegółami.ROK 2015POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ
Limanowski Dom Kultury otrzymał dofinansowanie na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i montaż foteli kinowych w sali widowiskowej Limanowskiego Domu Kultury”.
Zadanie to zostało zrealizowane dzięki środkom pozyskanym w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – nazwa programu: Rozwój kin – Modernizacja kin.
Montaż foteli miał miejsce w sierpniu 2015 r. Całość inwestycji opiewała na kwotę 193 280,00 zł, z czego kwota pozyskanego dofinansowania wyniosła 100 000,00 zł, co stanowi blisko 70% budżetu całego przedsięwzięcia.
TUTAJ można zobaczyć relację z zakończenia prac.ROK 2010

 


MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007-2013
Limanowski Dom Kultury wziął udział w projekcie „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych”.
Projekt ten był zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 (A. „Konkurencyjność gospodarcza”, w obszarze II „Gospodarka regionalnej szansy”: kierunek polityki „Rozwój przemysłów czasu wolnego”), a także z przygotowanym Narodowym Programem Cyfryzacji Kin oraz Narodową Strategią Rozwoju Kultury.
Przedmiotem projektu było stworzenie sieci nowoczesnych instytucji kultury w Małopolsce. Polegał on na zakupie i wyposażeniu tradycyjnych kin z Małopolski w nowoczesne systemy kina cyfrowego, które gwarantują najwyższą jakość projekcji, w tym również prezentacji wybranych filmów w systemie trójwymiarowym 3D. System kina cyfrowego zakłada wyświetlanie filmów z serwera kinowego, którego technologia eliminuje zakłócenia mogące wystąpić podczas projekcji. System umożliwia również prezentowanie materiałów z innych źródeł, w tym z komputera i DVD.
Projekt „Małopolska Sieć Kin Cyfrowych”, koordynowany był przez Fundację Rozwoju Kina w grupie Apollo Film w Krakowie.
W sieci znalazło się dziesięć miast z Małopolski: Bochnia (kino „Regis”), Brzeszcze (kino „Wisła”), Dąbrowa Tarnowska (kino „Sokół”), Kęty (kino Domu Kultury), Kraków (Klub Sztuki Filmowej „Mikro&Mikroffala”), Krynica-Zdrój (kino „Jaworzyna”), Limanowa (kino „Klaps”), Oświęcim („Nasze Kino”), Trzebinia (kino „Sokół”), Wadowice (kino „Centrum”).
Miasta biorące udział w projekcie zapewniły 25% kosztów zakupu sprzętu, natomiast pozostałe 75% zostało pokryte ze środków unijnych.
Małopolska Sieć Kin Cyfrowychwww.mskc.pl
Honorowy patronat nad „Małopolską Siecią Kin Cyfrowych” objął Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, traktując projekt jako przedsięwzięcie o dużym znaczeniu dla kultury.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.
TUTAJ można obejrzeć galerię z montażu „cyfry”, który odbył się w sierpniu 2011 roku.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy