bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Limanowski Dom Kultury

Szanowni Rodzice,

od maja 2021 r. każde dziecko będzie miało wygenerowany swój odrębny numer konta bankowego, na który będą wpłacane opłaty za wyżywienie. Zapewni to przejrzystą ewidencję i rozliczenie opłat.

Początkiem maja otrzymają Państwo kwitki z numerem konta i kwotą do zapłaty. Prosimy pamiętać, że w przypadku posiadania w jednej placówce oświatowej więcej niż jednego dziecka korzystającego z wyżywienia, każde z nich będzie miało odrębny numer konta.

W razie pytań prosimy o kontakt z intendentem danej kuchni.

 

Stosownie do Zarządzenia nr 6/2021 z dnia 8 marca 2021 roku Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury w Limanowej, od 1 kwietnia 2021 roku ulegną zmianie wysokości opłat za korzystanie z posiłków przygotowywanych w kuchniach prowadzonych przez Limanowski Dom Kultury.

Opłaty obowiązujące od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2021 roku:

 1. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych - 9,70 zł dziennie
 2. Dla dzieci ze szkół podstawowych - obiad dwudaniowy 7,00 zł dziennie w tym:
  - zupa 1,40 zł
  - drugie danie 5,60 zł
 3. Stawka za wyżywienie (cały obiad) dla kadry pedagogicznej oraz pracowników wynosić będzie: 11,00 zł dziennie

Szczegóły dostępne również u intendentów.

Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.
 

 
BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI ŻYWIENIA, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 SIERPNIA 2020 R. KARTY ZGŁOSZENIA MOŻNA SKŁADAĆ U INTENDENTÓW, W SEKRETARIATACH POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH LUB BEZPOŚREDNIO W SEKRETARIACIE LIMANOWSKIEGO DOMU KULTURY W GODZINACH PRACY. MOŻNA TEŻ PRZESYŁAĆ JE DROGĄ MAILOWĄ NA NASZ ADRES MAILOWY PRZYPISANY KUCHNIOM: kuchnie@ldk.limanowa.pl
 
ODPISY / ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA:
Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
 1. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze odwołanie posiłku.
 2. W przypadku planowej nieobecności uprawnionego należy zgłosić ten fakt telefonicznie najpóźniej do godz. 7:00 dnia następnego, przy czym zgłoszenia po godz. 14:30 należy dokonywać wyłącznie poprzez wysłanie SMS na numer INTENDENTA JEDNOSTKI.
 3. W przypadku nieplanowanej nieobecności w danym dniu nie będzie ona uwzględniana w rozliczeniu. Jednakże po kontakcie telefonicznym z INTENDENTEM JEDNOSTKI w tym samym dniu, można odebrać przygotowany obiad z kuchni w danej placówce oświatowej w jednorazowym opakowaniu od godziny 11:00 do 11:30, następnie od godziny 14:00 do 15:00, w przedszkolach od godziny 12:00.
 4. Odpłatność za opakowanie jednorazowe wynosi: zupa - 0,50 zł, II danie - 0,50 zł, pełny obiad - 1,00 zł. W razie odbioru posiłku koszt za opakowanie doliczony będzie do opłaty za następny miesiąc rozliczeniowy.
 5. W innych przypadkach uiszczona z góry opłata za niewykorzystany posiłek NIE PODLEGA ZWROTOWI!

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z INTENDENTEM jednostki. Telefony do intendentów można znaleźć w podanym linku: LINK.
 
Opłaty za korzystanie z posiłków które obowiązywały do dnia 31 marca 2021 znajdują się TUTAJ.

Serdecznie dziękujemy!

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy