bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Limanowski Dom KulturySzanowni Państwo,

W związku z reorganizacją zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w miejskich placówkach oświatowych uprzejmie informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2020 r. opłaty za posiłki przygotowywane przez miejskie kuchnie wchodzące w skład Limanowskiego Domu Kultury będą kształtować się następująco:

 1. stawka za wyżywienie (śniadanie, pełny obiad, podwieczorek) przygotowywane dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach oraz szkołach, które oferują pełne wyżywienie w prowadzonych przez siebie oddziałach przedszkolnych wynosić będzie: 9,10 zł (słownie: dziewięć złotych 10/100) dziennie;
 2. stawka za wyżywienie (cały obiad) w szkołach podstawowych wynosić będzie: 6,60 zł (słownie: sześć złotych 60/100) dziennie;
 3. stawka za wyżywienie (cały obiad) dla kadry pedagogicznej oraz pracowników wynosić będzie: 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych 00/100) dziennie.
Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.
 
RODZICÓW DZIECI, KTÓRE W MIESIĄCU SIERPNIU UCZĘSZCZAJĄ DO PEŁNIĄCYCH DYŻUR PRZEDSZKOLI UPRZEJMIE PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE WYPEŁNIENIE KART ZGŁOSZEŃ NA KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW!
WYDRUKOWANE KARTY SĄ DOSTĘPNE W PRZEDSZKOLACH, KARTĘ MOŻNA RÓWNIEŻ POBRAĆ W FORMACIE PDF (PONIŻEJ), WYPEŁNIĆ I DOSTARCZYĆ DO PRZEDSZKOLA.
 
BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI ŻYWIENIA, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 SIERPNIA 2020 R. ORAZ SKŁADANIE KART ZGŁOSZEŃ NA OKRES ROKU SZKOLNEGO 2020/2021. KARTY ZGŁOSZENIA MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETARIATACH POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH LUB BEZPOŚREDNIO W SEKRETARIACIE LIMANOWSKIEGO DOMU KULTURY W GODZINACH PRACY. MOŻNA TEŻ PRZESYŁAĆ JE DROGĄ MAILOWĄ NA ADRESY E-MAIL POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH BĄDŹ BEZPOŚREDNIO NA NASZ ADRES MAILOWY PRZYPISANY KUCHNIOM: kuchnie@ldk.limanowa.pl
 
WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH LIMANOWSKIEGO DOMU KULTURY DLA POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 1. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 42 88040000 0070 0024 5906 0015
   
 2. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 53 88040000 0070 0024 5906 0011
   
 3. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 69 88040000 0070 0024 5906 0014
   
 4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 26 88040000 0070 0024 5906 0012
   
 5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 80 88040000 0070 0024 5906 0010
   
 6. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 96 88040000 0070 0024 5906 0013

ODPISY / ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA:
Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
 1. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze odwołanie posiłku.
 2. W przypadku planowej nieobecności uprawnionego należy zgłosić ten fakt telefonicznie najpóźniej do godz. 7:00 dnia następnego, przy czym zgłoszenia po godz. 14:30 należy dokonywać wyłącznie poprzez wysłanie SMS na numer INTENDENTA JEDNOSTKI.
 3. W przypadku nieplanowanej nieobecności w danym dniu nie będzie ona uwzględniana w rozliczeniu. Jednakże po kontakcie telefonicznym z INTENDENTEM JEDNOSTKI w tym samym dniu, można odebrać przygotowany obiad z kuchni w danej placówce oświatowej w jednorazowym opakowaniu od godziny 11:00 do 11:30, następnie od godziny 14:00 do 15:00.
 4. Odpłatność za opakowanie jednorazowe wynosi: zupa - 0,50 zł, II danie - 0,50 zł, pełny obiad - 1,00 zł. W razie odbioru posiłku koszt za opakowanie doliczony będzie do opłaty za następny miesiąc rozliczeniowy.
 5. W innych przypadkach uiszczona z góry opłata za niewykorzystany posiłek NIE PODLEGA ZWROTOWI!

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z INTENDENTEM jednostki. Telefony do intendentów podane są w zakładce KONTAKT.

Regulamin funkcjonowania kuchni wraz z załącznikami znajduje się TUTAJ.

Serdecznie dziękujemy!

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy