bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Limanowski Dom Kultury

Szanowni Państwo

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Limanowa w sprawie określenia zniżki przy zakupie w jednostce organizacyjnej miasta – Limanowskim Domu Kultury - obiadów/posiłków dla dzieci będących mieszkańcami miasta, posiadających Limanowską  Kartę Mieszkańca i uczęszczających do miejskich szkół podstawowych i do przedszkoli miejskich zostały ustalone zniżki przy zakupie obiadów/posiłków dla dzieci będących mieszkańcami miasta, posiadających Limanowską  Kartę Mieszkańca i uczęszczających do miejskich szkół podstawowych i do przedszkoli miejskich.

Wysokość zniżki od 1 października 2023 wynosi:

przy zakupie obiadu dla ucznia szkoły podstawowej  w wysokości:

a) 1 zł  - przy zakupie tylko pierwszego dania,

b) 3 zł  - przy zakupie tylko drugiego dania,

c) 4 zł  - przy zakupie pełnego obiadu;

przy zakupie posiłku dla dziecka w przedszkolu w wysokości:

a) 3 zł - przy zakupie śniadania i obiadu,

b) 4 zł - przy zakupie całodziennego wyżywienia.

  • Warunkiem skorzystania ze zniżki jest złożenie przez rodziców karty zgłoszenia dziecka na korzystanie z posiłków, zawierającej numer Limanowskiej Karty Mieszkańca wystawionej dla dziecka zgłaszanego do korzystania z posiłku.
  • Zniżka obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu złożenia karty zgłoszenia dziecka na korzystanie  z posiłków,  zawierającej numer Limanowskiej Karty Mieszkańca wystawionej dla dziecka, którego ma dotyczyć zniżka. 
  • Zniżka przysługuje dzieciom, które nie korzystają z dofinansowania z rządowego programu pod nazwą „ Posiłek w domu i szkole”  lub z programu osłonowego . Decyzja o wyborze programu, z którego rodzic chce skorzystać przy zakupie posiłku dla dziecka, należy do rodzica.

Rodzice dzieci, które już korzystają z posiłków są proszeni o wypełnienie druku z informacją o numerze Limanowskiej Karty Mieszkańca dziecka.

Rodzice dzieci, które do tej pory nie korzystały z posiłków mogą złożyć wypełnić kartę zgłoszenia ( druki dostępne na stronie www.ldk.limanowa.pl/kuchnie w zakładce do pobrania lub u intendentów) i dostarczenie jej do intendenta danej placówki osobiście lub drogą mailową na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Limanowej (Szkoła Podstawowa nr 1 + Miejskie Przedszkole nr 3) - Pani Katarzyna Florek

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej (Szkoła Podstawowa nr 4 + Miejskie Przedszkole nr 4) - Pani Beata Kolawa

Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej - Pani Maria Garbacz

Szkoła Podstawowa nr 3 w Limanowej - Pani Maria Garbacz

Miejskie Przedszkole nr 1 w Limanowej i Miejskie Przedszkole nr 2 w Limanowej - Pani Monika Jaworska-Kurzydło

Kontakt LDK: kuchnie@ldk.limanowa.pl


 

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy