bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Limanowski Dom KulturySzanowni Państwo,

W związku z reorganizacją zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży w miejskich placówkach oświatowych uprzejmie informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2020 r. opłaty za posiłki przygotowywane przez miejskie kuchnie wchodzące w skład Limanowskiego Domu Kultury będą kształtować się następująco:

 1. stawka za wyżywienie (śniadanie, pełny obiad, podwieczorek) przygotowywane dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach oraz szkołach, które oferują pełne wyżywienie w prowadzonych przez siebie oddziałach przedszkolnych wynosić będzie: 9,10 zł (słownie: dziewięć złotych 10/100) dziennie;
 2. stawka za wyżywienie (cały obiad) w szkołach podstawowych wynosić będzie: 6,60 zł (słownie: sześć złotych 60/100) dziennie;
 3. stawka za wyżywienie (cały obiad) dla kadry pedagogicznej oraz pracowników wynosić będzie: 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych 00/100) dziennie.
Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko.
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY MOŻNA POBRAĆ W FORMACIE PDF (PONIŻEJ).
 
BARDZO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI ŻYWIENIA, KTÓRE OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 1 SIERPNIA 2020 R. KARTY ZGŁOSZENIA MOŻNA SKŁADAĆ W SEKRETARIATACH POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH LUB BEZPOŚREDNIO W SEKRETARIACIE LIMANOWSKIEGO DOMU KULTURY W GODZINACH PRACY. MOŻNA TEŻ PRZESYŁAĆ JE DROGĄ MAILOWĄ NA NASZ ADRES MAILOWY PRZYPISANY KUCHNIOM: kuchnie@ldk.limanowa.pl
 
WYKAZ RACHUNKÓW BANKOWYCH LIMANOWSKIEGO DOMU KULTURY DLA POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
 1. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 42 88040000 0070 0024 5906 0015
   
 2. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 53 88040000 0070 0024 5906 0011
   
 3. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 69 88040000 0070 0024 5906 0014
   
 4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 26 88040000 0070 0024 5906 0012
   
 5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 80 88040000 0070 0024 5906 0010
   
 6. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 96 88040000 0070 0024 5906 0013

ODPISY / ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA:
Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
 1. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze odwołanie posiłku.
 2. W przypadku planowej nieobecności uprawnionego należy zgłosić ten fakt telefonicznie najpóźniej do godz. 7:00 dnia następnego, przy czym zgłoszenia po godz. 14:30 należy dokonywać wyłącznie poprzez wysłanie SMS na numer INTENDENTA JEDNOSTKI.
 3. W przypadku nieplanowanej nieobecności w danym dniu nie będzie ona uwzględniana w rozliczeniu. Jednakże po kontakcie telefonicznym z INTENDENTEM JEDNOSTKI w tym samym dniu, można odebrać przygotowany obiad z kuchni w danej placówce oświatowej w jednorazowym opakowaniu od godziny 11:00 do 11:30, następnie od godziny 14:00 do 15:00.
 4. Odpłatność za opakowanie jednorazowe wynosi: zupa - 0,50 zł, II danie - 0,50 zł, pełny obiad - 1,00 zł. W razie odbioru posiłku koszt za opakowanie doliczony będzie do opłaty za następny miesiąc rozliczeniowy.
 5. W innych przypadkach uiszczona z góry opłata za niewykorzystany posiłek NIE PODLEGA ZWROTOWI!

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z INTENDENTEM jednostki. Telefony do intendentów podane są w zakładce KONTAKT.

Regulamin funkcjonowania kuchni wraz z załącznikami znajduje się TUTAJ.

Serdecznie dziękujemy!

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy