bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać


LimaNovum - chór mieszany, działający przy Limanowskim Domu Kultury. Powstał w 2021 roku i jest prowadzony pod dyrekcją Ivana Vrublevskyiego. Zespół składa się z osób, których poza pasją do śpiewu, połączyła również przyjaźń oraz niesamowite pragnienie tworzenia piękna.


Pierwszy, krótki występ chóru odbył się przy okazji nagrania trzech utworów patriotycznych z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.


Chór ma ambitne plany koncertowe w kraju i za granicą, jednocześnie poszukując nowych członków, którzy chcą dzielić się swoją pasją do śpiewu.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy