bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej informuje o możliwości skorzystania z dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Limanowa na rok szkolny 2021/2022 w placówkach oświatowych, tj. w szkołach, przedszkolach i żłobkach.

Rodziny będą mogły ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dla dzieci i młodzieży w ramach następujących programów:

1. Wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


2. Wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu Miasta Limanowa na lata 2020-2023, z którego o wsparcie finansowe może ubiegać się rodzina której dzieci lub młodzież uczęszczają do placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Limanowa, i która posiada status stałego mieszkańca Miasta Limanowa. Program osłonowy realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej we współpracy z Limanowskim Domem Kultury.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni telefonicznie pod numerem telefonu: 18/337 13 10 wew. 34 lub 42.

Informujemy również, iż rodziny które nie zamieszkują na terenie Miasta Limanowa, chcące skorzystać z pomocy w formie dożywiana dzieci i młodzieży powinny zgłosić się do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z miejscem zamieszkania.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy