bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Orkiestra Dęta "Echo Podhala"

Za swą działalność orkiestra "Echo Podhala" była wielokrotnie nagradzana i wyróżniania, w tym m.in. :

 

  • Złotą Odznaką nadaną przez Zarząd Główny Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych i Instrumentalnych w Warszawie,
  • Złotą Odznaką nadaną przez Zarząd Główny Związków Zawodowych w Katowicach,
  • Złotą Odznaką za Zasługi dla Miasta i Gminy Limanowa,
  • Złotą Odznaką za Zasługi dla Województwa Nowosądeckiego,
  • Pucharem Towarzystwa Miłośników Ziemi Limanowskiej za upowszechnianie kultury muzycznej,
  • Statuetką Lajkonik za udział w obchodach Dni Krakowa,
  • Dyplomem Ministerstwa Kultury i Sztuki za upowszechnianie kultury muzycznej.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy