bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Limanowski Dom Kultury


Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego”

 

Tance, kroje a pastierske hudobné nástroje lachovsko-oravského regiónu


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.Miło nam gościć Państwa na stronach poświęconych mikroprojektowi pt.” Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego” jaki Limanowski Dom Kultury zrealizował w partnerstwie z Domem Kultury w Dolnym Kubinie  .

Realizacja projektu była możliwa dzięki pozytywnej decyzji Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020, którego spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Euroregionu "Tatry" w Nowym Targu w dniach 20-21 lutego 2017 r. Projekt Limanowskiego Domu Kultury pt.” Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego”, znalazł się na liście mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach projektu parasolowego pn. „Łączy nas natura i kultura”.

Realizacja mikroprojektu trwała od kwietnia do grudnia 2017 roku.

Mikroprojekt obejmał realizację dwóch zadań. Pierwszym z nich była realizacaja bezpłatnych transgranicznych warsztatów regionalnych w Limanowej i w Dolnym Kubinie podczas których, członków poszczególnych zespołów regionalnych, kapeli oraz muzyków z obu miast oraz muzyków prezentujących muzykę pasterską, poznali i przećwiczyli tradycyjne tańce. Warsztaty prowadzone były oddzielnie dla strony słowackiej i strony polskiej. Poprowadzili je choreografowie/konsultanci ruchu folklorystycznego specjaliści w dziedzinie tańców, strojów, śpiewu i muzyki pasterskiej danego regionu. W ramach zadania zakupionych zostało 26 kompletów strojów regionalnych oraz 5 instrumentów muzycznych dla zespołu regionalnego Limanowianie działającego przy LDK, które były niezbędne tak do realizacji celu mikroprojektu jak i jego kontynuacji po zakończeniu działań merytorycznych, tj. do kontynuacji ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego pogranicza poprzez prezentacje tańców, śpiewu i instrumentów pasterskich Lachów i Orawian.

Drugie zadanie obejmowało nagranie polsko - słowackiego filmu prezentującego w plenerze tradycyjne tańce ziemi lachowskiej i orawskiej oraz muzykę pasterską. Poszczególne tańce zaprezentowane zostały przy akompaniamencie kapeli/muzyki w plenerze. Prezentacje poszczególnych tańców przeplatane są komentarzami dotyczącymi regionu, charakterystyki stroju, muzyki oraz tańca regionalnego. Materiał zwraca uwagę na detale, dzięki temu widz  może zapoznać się z tradycyjnym ubiorem regionalnym, muzyką, poznać tańce, śpiew ludowy, dialekt a także unikatowe instrumenty pasterskie. Film będący efektem starannych przygotowań, warsztatów i spotkań partnerów jest również swego rodzaju zapisem etnograficznym dla obecnych i przyszłych pokoleń pogranicza przyczyniającym się niewątpliwie do podniesienia świadomości o bogactwie i różnorodności kultury pogranicza wśród mieszkańców i osób odwiedzających ten region. Dzieki niemu docenią oni jeszcze bardziej to dziedzictwo i odkryją kolejne aspekty atrakcyjności pogranicza. W ramach zadania powstał zwiastun filmu, który emitowany był w Małopolskiej Sieci Kin Cyfrowych oraz wyświetlany na telebimie na płycie rynku w Limanowej.

Zakończeniem realizacji mikroprojektu było spotkanie podsumowujące w trakcie którego odbyła się oficjalna premiera filmu. Uczestnicy tak z Polski jak i ze Słowacji mieli także okazję przyjrzeć się „na żywo” i z bliska tradycjom Lachów i Orawian, którzy zaprezentowali się w trakcie spotkania w tradycyjnych strojach i wykorzystując zakupione instrumenty. Na spotkaniu dystrybuowane były bezpłatnie płyty DVD z filmem. Odbyła sie również dodatkowa bezpłatna projekcja pełnej wersji filmu tak w Limanowskim Domu Kultury jak i w Dolnym Kubinie, dodatkowo film zamieszczony został w zakładce poświęconej mikroprojektowi.

Całość zadania zamkneła się kwotą 37 132,65 € przy czym wysokość przyznanego dofinansowania mikroprojektu z EFRR wyniosła 31 562,75 € co stanowiło 85% budżetu zadania, wkład własny w wysokości 10% wyniósł 3 713,27 €, zaś dofinansowanie ze środków budżetu państwa stanowiące 5% budżetu zadania - 1 856,63 €.

Przez cały okres realizacji mikroprojektu prowadzona była promocja zadania zarówno na stronie zakładki, gdzie aktualnie się Państwo znajdujecie, stronie partnera Dom Kultury w Dolnym Kubinie, stronie miasta Limanowa: www.miasto.limanowa.pl, jak i na stronie: www.limanowa.in. Po lewej stronie w panelu bocznym znajda Państwo informacje o poszczególnych etapach  prac nad mikroprojektem, opis projektu, galerie zdjęć, pliki do pobrania jak i film.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy