bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.


Wnioskodawca:

Limanowski Dom Kultury
ul. B. Czecha 4
34-600 Limanowa
e-mail: biuro@ldk.limanowa.pl
Sekretariat LDK.: 18 33 71 603

Koordynator mikroprojektu:
Anna Wojtas
e-mail: anna.wojtas@ldk.limanowa.pl

Asystent koordynatora mikroprojektu:
Ewa Janik
e-mail: ewa.janik@ldk.limanowa.pl


Partner zagraniczny:
Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín
Námestie slobody 12
026 01 Dolný Kubín
Tel: 043/5862269,
e-mail: riaditel@msksdk.sk69/3

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy