bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać


ODPISY / ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA:

Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowym, jeśli zostały spełnione poniższe warunki:
  1. Warunkiem dokonania odpisu jest wcześniejsze odwołanie posiłku.
  2. W przypadku planowej nieobecności uprawnionego należy zgłosić ten fakt telefonicznie najpóźniej do godz. 7:00 dnia następnego, przy czym zgłoszenia po godz. 14:30 należy dokonywać wyłącznie poprzez wysłanie SMS na numer INTENDENTA JEDNOSTKI.
  3. W przypadku nieplanowanej nieobecności w danym dniu nie będzie ona uwzględniana w rozliczeniu. Jednakże po zgłoszeniu telefonicznym do godziny 10.00 u INTENDENTEM JEDNOSTKI w tym samym dniu, można odebrać przygotowany obiad z kuchni w danej placówce oświatowej w jednorazowym opakowaniu od godziny 11:00 do 11:30, następnie od godziny 14:00 do 15:00, w przedszkolach od godziny 12:00.
  4. Odpłatność za opakowanie jednorazowe wynosi: zupa - 1 zł, II danie - 1 zł, pełny obiad - 2,00 zł. W razie odbioru posiłku koszt za opakowanie doliczony będzie do opłaty za następny miesiąc rozliczeniowy.
  5. W innych przypadkach uiszczona z góry opłata za niewykorzystany posiłek NIE PODLEGA ZWROTOWI!

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o bezpośredni kontakt z INTENDENTEM jednostki. Telefony do intendentów można znaleźć w podanym linku: LINK.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy