bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Menu

Na podstawie art. 92 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2018 r. Dz. U. poz. 1986 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą”,Dyrektor Limanowskiego Domu Kultury zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 


Zamówienie realizowane w ramach programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Rozwój kin, NAZWA PROGRAMU OPERACYJNEGO: Rozwój kin - Cyfryzacja kin.

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy