bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Z przyjemnością informujemy, iż na mocy zarządzenia nr 18/2021 Dyrektora Limanowskiego Domu Kultury w Limanowej z dnia 30 grudnia 2021 roku, w dniu 1 stycznia 2022 w strukturach Limanowskiego Domu Kultury rozpoczął działalność Klub „Centrum Aktywności Seniora”. Szczegółowe zasady organizacji i funkcjonowania klubu określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Regulamin klubu dostępny TUTAJ

Jest to przestrzeni przeznaczona dla osób starszych, w której mogą się spotykać, spędzać wspólnie czas, rozwijać własne pasje a nawet poprzez udział w szkoleniach i warsztatach nabywać nowe umiejętności.

Do zadań Klubu należy w szczególności:
1)    zapewnienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
2)    stworzenie możliwości rozwijania własnych pasji,
3)    zagospodarowanie czasu wolnego,
4)    przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia cyfrowego,
5)    budowanie więzi międzypokoleniowej.

Główna ideą powstania tego miejsca jest pragnienie integrowania i aktywizacji seniorów miasta i gminy Limanowa.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad działania Klubu dostępne są w poszczególnych zakładkach.

 

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy