bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukaćProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 

 

Galeria zdjęć ze spotkania podsumowującego mikroprojekt pt. „Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego”, które miało miejsce 7 grudnia, w sali kinowej przy ul. Łososińskiej 23.

Galeria zdjęć

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy