bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać


Warsztaty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Związku Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Galeria zdjęć z transgranicznych warsztatów regionalnych w dniu  27 maja  i 17 czerwca 2017 roku - Zespół Regionalny „ Szczyrzycanie".

Galeria zdjęć

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy