bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukaćProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregion "Tatry" w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.
 


Zapraszamy do obejrzenia efektów mikroprojektu realizowanego przez Limanowski Dom Kultury w partnerstwie z Domem Kultury w Dolnym Kubinie pn."Tańce, stroje i instrumenty pasterskie regionu lachowsko – orawskiego". Zwiastun oraz polsko – słowacki film prezentujący w plenerze tradycyjne tańce ziemi lachowskiej i orawskiej oraz muzykę pasterską.

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy