bip logo

Naciśnij [ESC] aby zamknąć, [ENTER] aby szukać

Kuchnie

UWAGA!

Odpłatność za wyżywienie należy wnosić za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy przypisany do placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko, lub w której pracuje korzystający z wyżywienia.

KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU W MIESIĄCU STYCZNIU 2021 ROKU WYNOSI: 172,90 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa złote 90/100).

KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH I - III (CAŁY OBIAD) W MIESIĄCU STYCZNIU 2021 ROKU WYNOSI: 66,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).

KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH I - III (ZUPA) W MIESIĄCU STYCZNIU 2021 ROKU WYNOSI: 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100).

KWOTA ZA WYŻYWIENIE DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KLASACH I - III (DRUGIE DANIE) W MIESIĄCU STYCZNIU 2021 ROKU WYNOSI: 54,00 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery złote 00/100).

KWOTA ZA WYŻYWIENIE PRACOWNIKÓW W JEDNOSTKACH OŚWIATOWYCH W MIESIĄCU STYCZNIU 2021 ROKU WYNOSI: 209,00 zł (słownie: dwieście dziewięć złotych 00/100).

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ NA NUMERY KONT PRZYPISANE POSZCZEGÓLNYM JEDNOSTKOM!

 1. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 1 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 42 88040000 0070 0024 5906 0015
   
 2. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 2 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 53 88040000 0070 0024 5906 0011
   
 3. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 69 88040000 0070 0024 5906 0014
   
 4. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 26 88040000 0070 0024 5906 0012
   
 5. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 80 88040000 0070 0024 5906 0010
   
 6. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 W LIMANOWEJ
  nr rachunku: 96 88040000 0070 0024 5906 0013

UCZNIOWIE: W opisie przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który następuje płatność oraz nazwę oddziału przedszkolnego lub klasy, do której uczęszcza dziecko.

PRACOWNICY: W opisie przelewu proszę podać: imię i nazwisko, okres za który następuje płatność oraz nazwę szkoły.

Serdecznie dziękujemy!

Nasze projekty

Partnerzy i organizatorzy